Οι επιδράσεις της διγλωσσίας σε λεκτική και μη λεκτική γνωστική ικανότητα

Περίληψη

Το θέμα της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσουμε την επίδραση της διγλωσσίας στις γλωσσικές, γνωστικές και αφηγηματικές δεξιότητες των δίγλωσσων παιδιών. Στην έρευνα που διεξήχθη για την παρούσα διατριβή συμμετείχαν 209 δίγλωσσα παιδιά, ηλικίας 8 έως 12 ετών, με τρία διαφορετικά ζεύγη γλωσσών (δηλαδή, ελληνικά-αγγλικά, ελληνικά-γερμανικά, ελληνικά-αλβανικά) και 100 μονόγλωσσα παιδιά χρησιμοποιήθηκαν σαν ομάδα ελέγχου στα ελληνικά. Τα παιδιά υποβλήθηκαν σε μια σειρά από πειράματα προκειμένου να μετρηθούν οι λεξικές, γραμματικές, γνωστικές και αφηγηματικές τους δεξιότητες. Η ικανότητα των συμμετεχόντων να παράγουν αφηγήσεις στο γραπτό και στον προφορικό λόγο μετρήθηκε με τη χρήση μη χρονομετρικών πειραμάτων.Υπάρχει μεγάλος όγκος από μελέτες που εξετάζουν πώς η διγλωσσία εμπερικλείει τις γλωσσικές και τις γνωστικές μας δεξιότητες και τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε αφηγήσεις. Όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες, τα δίγλωσσα παιδιά φαίνεται ότι έχουν μικρότερο λεξιλόγιο σε σχέση με τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The topic of the present dissertation is to investigate how bilingualism affects language, cognitive and narrative abilities in bilingual children. 209 Greek-English, Greek-German and Greek-Albanian bilingual children aged from 8 to 12 years old divided into two age groups (8-10 and 10-12 years old) took part in the study along with 100 monolingual Greek children. The children completed baseline and experimental tasks measuring their vocabulary, grammar, cognitive skills and narrative production abilities. Their ability to produce narrations while writing and speaking was measured using off-line methodology. A wealth of studies has investigated how the experience of being bilingual shapes our language and cognitive abilities and the way we produce narratives. In terms of their language abilities, bilingual children seem to have smaller vocabularies compared to their monolingual peers. However, the results of our research indicate that vocabulary acquisition by bilinguals in some groups ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36739
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36739
ND
36739
Εναλλακτικός τίτλος
The effects of bilingualism on verbal and non verbal cognition: the micro- and macro-structure of narratives in the weak and the dominant language of the bilingual child
Συγγραφέας
Ανδρέου, Μαρία του Δημήτριος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσιμπλή Ιάνθη - Μαρία
Αγαθοπούλου Ελένη
Μασούρα Ελβίρα
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Kapia Enkeleida
Νικολοπούλου Αγγελική
Bongratz Christiane
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Διγλωσσία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
356 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)