Γλωσσικές δεξιότητες στην αναπτυξιακή δυσλεξία και την ειδική γλωσσική διαταραχή (ΕΓΔ): μια συγκριτική και διαγλωσσική μελέτη

Περίληψη

Το αν η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) και η Αναπτυξιακή Δυσλεξία (ΑΔ) αποτελούν ή όχι διακριτές διαταραχές είναι ένα θέμα μεγάλης διαμάχης, καθώς η ΕΓΔ ως επί το πλείστον οφείλεται σε ελλείμματα στις μορφο-συντακτικές δεξιότητες και η ΑΔ σε ελλείμματα των δεξιοτήτων ανάγνωσης στο επίπεδο της λέξης και των φωνολογικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανάγνωση (φωνολογική κατάτμηση, ιδίως σε επίπεδο φωνήματος, φωνολογική βραχύχρονη μνήμη και ταχεία και ακριβής πρόσβαση λέξεων, που αξιολογείται από ένα έργο ταχείας κατονομασίας). Στην παρούσα διατριβή συγκρίναμε τις δεξιότητες ανάγνωσης στο επίπεδο της λέξης, τις φωνολογικές δεξιότητες που σχετίζονται με τις δεξιότητες ανάγνωσης καθώς και τις δεξιότητες προφορικής και γραπτής μορφο-σύνταξης γαλλόφωνων και ελληνόφωνων παιδιών με ΕΓΔ και με ΑΔ, με εκείνες των τυπικά αναπτυσσομένων παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας (ομάδα ελέγχου ΧΗ), καθώς και της ίδιας ηλικίας ανάγνωσης (ομάδα ελέγχου AH). Όσον αφορά στη σύγκριση μεταξύ των δύο κλι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Distinction and overlap between Specific Language Impairment (SLI) and Developmental Dyslexia (DD) is an issue of high controversy. SLI is mostly explained by deficits in morpho-syntactic skills, while DD by deficits in word-level reading skills and in phonological reading-related skills (phonological segmentation, especially at the phonemic level, phonological short-term memory plus rapid and precise access to words, assessed by a rapid serial naming task). In the present thesis we compared word-level reading skills, phonological reading-related skills plus oral and written morpho-syntactic skills of French and Greek speaking children with SLI and with DD to those of typically developing children of the same chronological age (CA controls) and of the same reading age (RA controls). With respect to the comparison between the two clinical groups, whatever the language, there was a more significant impairment in phonological short-term memory and morpho-syntactic skills for children with ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25077
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25077
ND
25077
Εναλλακτικός τίτλος
Linguistic abilities in developmental dyslexia and specific language impairment (SLI): a comparative and cross-linguistic approach
Συγγραφέας
Τάλλη, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Ναούμ)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Universite Rene Descartes - Paris V
Εξεταστική επιτροπή
Σταυρακάκη Σταυρούλα
Τσοπάνογλου Αντώνιος
Van der Lely Heather
Schelstraete Marie-Anne
Sprenger-Charolles Liliane
Λέξεις-κλειδιά
Αναπτυξιακή δυσλεξία; Ειδική γλωσσική διαταραχή; Δεξιότητες ανάγνωσης; Δεξιότητες μορφο-σύνταξης; Φωνολογική βραχύχρονη μνήμη; Φωνολογική ενημερότητα
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 281 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)