Ενταξιακή πολιτική και δίγλωσσοι μαθητές του δημοτικού σχολείου: εμπειρική διερεύνηση ζητημάτων σε σχέση με την εκπαίδευση και τη (δι)γλωσσική ανάπτυξη μαθητών από μεταναστευτικά πλαίσια στην Κύπρο

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι απόψεις και εμπειρίες των εκπαιδευτικών, μεταναστών γονέων και μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ σχετικά με ζητήματα διγλωσσίας στο πλαίσιο της ενταξιακής πολιτικής που εφαρμόζεται στην πρωτοβάθμια Ελληνοκυπριακή εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε η εμπειρική διερεύνηση μέσα από πολυμεθοδικές προσεγγίσεις, συνδυάζοντας ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Στην έρευνα, που υλοποιήθηκε από το 2015 μέχρι το 2017, συμμετείχαν: (α) 416 Ελληνοκύπριοι εκπαιδευτικοί (β) 30 μετανάστες γονείς και (γ) 40 μαθητές Δ, Ε και Στ’ τάξης με μεταναστευτικό προφίλ. Στους εκπαιδευτικούς διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της έρευνας, ενώ για τη διερεύνηση των απόψεων και εμπειριών των μεταναστών γονέων και των μαθητών διεξήχθησαν ημι-δομημένες ατομικές συνεντεύξεις. Τα δεδομένα του ερωτηματολογίου αναλύθηκαν ποσοτικά διενεργώντας μια σειρά από στατιστικούς ελέγχους, ενώ τα δεδομένα των συνεντεύξεων αναλύθηκα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study was to investigate the views and experiences of teachers, immigrant parents and immigrant students on issues regarding bilingualism within the framework of the integration policy implemented in the Greek-Cypriot education system. To this end, a multi-method empirical research approach was decided upon, combining quantitative and qualitative data collection and analysis. The sample of the study, which was conducted from 2015 to 2017 consisted of: (a) 416 Greek-Cypriot teachers (b) 30 immigrant parents and (c) 40 immigrant students in the top three primary school grades. The teachers completed a questionnaire designed for the purposes of this study, whereas semi-structured individual interviews were conducted with immigrant parents and students. The questionnaire quantitative data were analysed through a series of statistic tests, while qualitative data from interviews were analysed according to the principles of thematic content analysis. According to the res ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43632
ND
43632
Εναλλακτικός τίτλος
Integration policy and bilingual primary school students: empirical research of issues regarding the education and bilingual development of immigrant students in Cyprus
Συγγραφέας
Παντελή, Παναγιώτης του Χριστόδουλος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Γρίβα Ελένη
Ντίνας Κωνσταντίνος
Δαμάση Μαρία
Τσακιρίδου Ελένη
Κάρουλλα Δήμητρα
Στάμου Αναστασία
Γαλαντόμος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διγλωσσία; Διγλωσσική ανάπτυξη; Ενταξιακή εκπαιδευτική πολιτική; Εκπαιδευτικοί; Μετανάστες γονείς; Μαθητές με μεταναστευτικό προφίλ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
374 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)