Η επίδραση πραγματικών και εικονικών πειραμάτων φυσικής στη μάθηση

Περίληψη

Ο σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι να συγκρίνει τα μαθησιακά αποτελέσματα (εννοιολογική κατανόηση) των μαθητών της Πέμπτης και Έκτης τάξης δημοτικών σχολείων που εκτελούν πραγματικά πειράματα με τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών της Πέμπτης και Έκτης τάξης δημοτικών σχολείων που εκτελούν εικονικά πειράματα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 222 μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης Δημοτικού Σχολείου. Στην Πέμπτη χωρίστηκαν τυχαία 55 μαθητές στην πειραματική ομάδα (εικονικά πειράματα με λογισμικά προσομοίωσης) και 55 στην ελέγχου (πραγματικά πειράματα), ενώ στην Έκτη 56 μαθητές σε καθεμία από τις δυο ομάδες. Η συλλογή δεδομένων έγινε με πανομοιότυπα εννοιολογικά προτεστ και μετατεστ που δόθηκαν και στις δυο ομάδες. Η αξιολόγηση των απαντήσεων έγινε με βάση την ταξινομία SOLO. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα έξης: α) παρόμοια μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές μετά από την εκτέλεση των πειραμάτων σχετικά με τις έννοιες της δύναμης της τριβής και του απλού ηλεκτρικού ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this doctoral thesis is to compare the learning outcomes (conceptual understanding) of students of the 5th and 6th grade of primary school that perform real experiments with the learning outcomes of students of the 5th and 6th grade of primary school that perform virtual experiments. The sample of the research consisted of 222 students of the 5th and 6th grade of Primary School. In the 5th grade 55 students were randomly assigned in the experimental group (virtual experiments with simulations) and 55 in the control group (real experiments), while in the 6th grade 56 student were in each of the groups. The collection of data was held with the same conceptual pre-tests and post-tests that were given in the two groups. In the assessment of the answers the SOLO taxonomy was used. The findings that resulted are the following: a) similar learning outcomes for the students after the performance of experiments with regard to the concepts of friction and simple electric circuit, b) b ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27084
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27084
ND
27084
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of real and virtual experiments of physics in learning
Συγγραφέας
Ευαγγέλου, Φίλιππος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κώτσης Κωνσταντίνος
Μικρόπουλος Αναστάσιος
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Κατσίκης Απόστολος
Τσαπαρλής Γεώργιος
Βαβουγυιός Διονύσιος
Πλακίτση Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Πραγματικά πειράματα; Εικονικά πειράματα; Σύγκριση; Μαθησιακά αποτελέσματα; Εννοιολογική αλλαγή; Μαθητές δημοτικού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ., εικ., πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)