Σύνθεση συμπλόκων στοιχείων μετάπτωσης με υποκαταστάτες ολιγοπυριδίνες με συζευγμένα αμινοξέα και πεπτίδια: δέσμευσή τους σε νουκλεϊκά οξέα και νουκλεολυτική τους δραστικότητα

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή συντέθηκαν και χαρακτηρίστηκαν τα μη-εναντιομερή σύμπλοκα του Ru(II), [Ru(trpyCO-TrpCONH2)2]Cl2 (1), [Ru(trpyCO-Gly-TrpCONH2)2]Cl2 (2) [Ru(trpy)(trpyCO-TrpCONH2)]Cl2 (3), [Ru(trpy)(trpyCO-Gly-TrpCONH2)]Cl2 (4). Τα μη-εναντιομερή σύμπλοκα που μελετήθηκαν αλληλεπιδρούν ασθενώς με το ολιγινουκλεοτίδιο d(5’-CGCGAATTCGCG-3’) χωρίς να προκαλούν σημαντικές αλλαγές στη δομή του. Εν τούτοις, το σύμπλοκο [Ru(trpy)(trpyCO-Gly-TrpCONH2)2]Cl2 βρέθηκε να είναι ιδιαίτερα κυτταροτοξικό υποδεικνύοντας ένα διαφορετικό μηχανισμό δράσης από εκείνον του cis-platin και των αναλόγων του.Επίσης μελετήθηκαν τα εναντιομερή σύμπλοκα Λ- και Δ- [Ru(bpy)2(4-COY-4’-Mebpy)]Cl2 όπου Y = Gly-Lys1-Lys2CONH2, Lys1-Gly-Lys2CONH2, Lys1-Lys2-GlyCONH2,. ως προς τις αλληλεπιδράσεις που έχουν με το ολιγινουκλεοτίδιο d(5’-CGCGAATTCGCG-3’) με τεχνικές πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Τα εναντιομερή σύμπλοκα δεσμεύονται στο DNA με διαφορετικό τρόπο : τα Λ- περισσότερο μη-ειδικά με ηλεκτροστατική δέσμε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The ability of the diastereomeric compounds of the general formula Λ- and Δ-[Ru(bpy)2(4-COY-4’-Mebpy)]Cl2 (bpy =2,2’-bipyridine and Y = Gly-Lys1-Lys2CONH2, Lys1-Gly-Lys2CONH2, Lys1-Lys2-GlyCONH2) to bind to the oligonucleotide duplex d(5’-CGCGAATTCGCG-3’) was studied with NMR techniques. Complex Λ-2, Λ-[Ru(bpy)2(4-COLys1-Gly-Lys2CONH2),4’-Mebpy)]Cl2 (Mebpy = methyl-2,2’-bipyridine), interacts non-specifically causing changes for both complex and oligonucleotide 1H NMR signals. Both Λ-1, Λ-[Ru(bpy)2(4-COGly-Lys1-Lys2CONH2),4’-Mebpy)]Cl2 and Λ-3, Λ-[Ru(bpy)2(4-COLys1-Lys2-GlyCONH2),4’-Mebpy)]Cl2, were bound to the oligonucleotide through both lysine aliphatic chains, indicating that the side chains of the sequential lysines create a kind of “clamp” to connect the complex with the oligonucleotide. Complex Δ-1, Δ-[Ru(bpy)2(4-COGly-Lys1-Lys2CONH2),4’-Mebpy)]Cl2, interacts with the oligonucleotide duplex with both lysine side chains in a manner similar to Λ-1. Δ-2, Δ-[Ru(bpy)2(4-COLys1-Gly- ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35964
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35964
ND
35964
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis of transition elements complexes with oligopyridines-(amino acid or peptide) conjugates: binding of complexes to nucleic acids and their nucleolytic activity
Συγγραφέας
Υψηλάντης, Κωνσταντίνος του Σταμάτιος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ανόργανης και Αναλυικής Χημείας. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Γαρούφης Αχιλλέας
Μαλανδρίνος Γεράσιμος
Μητσοπούλου Χριστιάνα
Πλακατούρας Ιωάννης
Καμπανός Θεμιστοκλής
Λουλούδη Μαρία
Μάνος Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ρουθήνιο; Ολιγονουκλεοτίδιο; Νουκλεολυτική δραστικότητα; Σύμπλοκα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
266 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)