Ταυτοχρόνος προσδιορισμός των ναρκωτικών ουσιών GHB, GBL, 14BD, MDMA, MDEA, MDA, KET, nor-KET στα ούρα με τη μέθοδο της απευθείας έγχυσης και της φασματομετρίας μαζών: εφαρμογές στην κλινική και δικαστική τοξικολογία

Περίληψη

Τα ‘club drugs’ θεωρούνται νεοεμφανιζόμενη μάστιγα της εποχής μας. Οι νέοι τα χρησιμοποιούν εξαιτίας του αισθήματος ευφορίας που προσφέρουν και οι επιτήδειοι με σκοπό τον βιασμό των γυναικών, βασιζόμενοι στο ότι τα συγκεκριμένα ναρκωτικά προκαλούν απώλεια μνήμης.Η τεχνική της υγρής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματομετρία μαζών (LC/MS) επιλέχθηκε για την ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την επικύρωση της μεθόδου προσδιορισμού των ουσιών (GHB), (GBL), (1.4BD), (MDMA), (MDEA), (MDA), (KET), (nor-KET). Οι ουσίες GHB-d6, GBl-d6, MDMA-d5 και KET-d4 χρησιμοποιήθηκαν ως εσωτερικά πρότυπα. Ως βιολογικό υγρό εκλογής επιλέχθηκαν τα ούρα κυρίως γιατί οι συγκεντρώσεις των προσδιοριζόμενων ουσιών συσχετίζονται άμεσα με τη χρήση των συγκεκριμένων ναρκωτικών.Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η ανάπτυξη μιας γρήγορης και σχετικά απλής μεθόδου προσδιορισμού των club drugs με χρήση χαμηλού κόστους αναλωσίμων και διαλυτών.Η γραμμικότητα της μεθόδου ήταν μέσα στα όρια 8-20 μg/ml για τις ουσίες GHB, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The so-called 'club drugs' are considered an emerging theme of our times. Young people use them more and more because of the feeling of euphoria that offer and criminals in order to rape women , based on their ability to cause memory loss.The technique of liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC / MS) was chosen for the development , optimization and validation of the method for identifying substances (GHB), (GBL), (1.4BD), (MDMA), (MDEA), (MDA), (KET), (nor-KET). Substances GHB-d6, GBl-d6, MDMA-d5 kai KET-d4 were used as internal standards.As a biological fluid of choice, urine was selected mostly because the concentrations of analytes are directly related to the use of these drugs.The purpose of this thesis was to develop a quick and relatively simple method for identifying drugs club with low cost consumables and solvents.The linear range was between 8-20 μg/mL for GHB, GBL and 1,4-BD, 50- 1000 ng/mL for MDEA, KET and Nor-KET and 250-1000 ng/mL for MDMA and MDA, prov ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36297
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36297
ND
36297
Εναλλακτικός τίτλος
Simultaneous determinationof thw drugs GHB, GBL, 14BD, MDMA, MDEA, MDA, KET, nor-KET in urine using direct injection and LC/MS
Συγγραφέας
Κουρτέση, Ελένη (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Στεφανίδου Μαρία
Αθανασέλης Σωτήριος
Πιστός Κωνσταντίνος
Σπηλιοπούλου Χαρά
Σιταράς Νικόλαος
Παντερή Ειρήνη
Ντονά Αρτεμησία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ναρκωτικές ουσίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
213 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)