Αντικαρκινικά οργανομεταλλικά σύμπλοκα του Ru(II): σύνθεση χαρακτηρισμός και μηχανισμός δράσης τους

Περίληψη

Οι οργανομεταλλικές ενώσεις του Ru(II), τύπου ‘piano stool’, με αρένια αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο έρευνας τα τελευταία χρόνια, εξ’ αιτίας των κυτταροτοξικών ιδιοτήτων που εμφανίζουν. Οι ενώσεις αυτές δεσμεύονται στο DNA χρησιμοποιώντας τόσο την αρωματική φύση των υποκαταστατών όσο και την ένταξη με απευθείας δεσμό με τις νουκλεϊνικές βάσεις, έπειτα από την υδρόλυση του δεσμού Ru-Cl. Στην παρούσα εργασία συνθέσαμε ενώσεις γενικού τύπου [(η6-arene)Ru(N-N’)Cl]PF6, χρησιμοποιώντας για αρένια, βενζόλιο ή κουμένιο και για υποκαταστάτες (N-N’) τις αρωματικές διιμίνες με συστηματικά αυξανόμενο αρωματικό πλατώ. Η σύνθεση των ενώσεων του γενικού τύπου [(η6-arene)Ru(N-N’)Cl]PF6 έγινε μέσω της αντίδρασης διάσπασης του διμερούς συμπλόκου [(η6-arene)Ru(μ-Cl)Cl]2 και προσθήκης του χηλικού υποκαταστάτη N-N’. Τα σύμπλοκα που απομονώθηκαν χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπία NMR (1Η NMR 13C NMR), φασματομετρία μάζας με ιονισμό Electrospray (ESI-MS) και με επίλυση της κρυσταλλικής δομής με περίθλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The synthesis of Ru(II) organometallic ‘piano stool’ compounds has recently evolved into an important research field , due to the cytotoxic properties they exhibit. These compounds bind to DNA both through aromatic interactions with the ligands and via coordination, by directly bonding with the nucleic bases, following the hydrolysis of the Ru-Cl bond. In this work, compounds of the general formula [(η6-arene)Ru(N-N’)Cl]PF6 have been synthesized, where arene = benzene or cymene and (N-N’) aromatic diimines with a systematically increasing aromatic plateau. The synthesis of the ‘piano stool’ compounds was achieved through the reaction of the dimeric complex [Ru(η6-arene)(μ-Cl)Cl]2 with the chelating ligand N-N’. The complexes where isolated and characterized by NMR techniques (1H NMR, and 13C NMR), mass spectrometry and X-ray diffraction. All the prepared compounds adopt the ‘piano stool’ geometry with a bidentate chelate ligand N-N’, an arene and a chloride occupying the rem ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44493
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44493
ND
44493
Εναλλακτικός τίτλος
Anticancer organometallic Complexes of Ru (II): synthesis, characterization and mechanism of action
Συγγραφέας
Τσώλης, Θεόδωρος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ανόργανης και Αναλυικής Χημείας. Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Γαρούφης Αχιλλέας
Πλακατούρας Ιωάννης
Μαλανδρίνος Γεράσιμος
Καμπανός Θεμιστοκλής
Λουλούδη Μαρία
Σίσκος Μιχαήλ
Μάνος Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ρουθήνιο; Οργανομεταλλικά; Αντικαρκινικά; Σύμπλοκα; Αρένια; 9-μεθυλογουανίνη; Ολιγονουκλεοτίδιο; Ετερομεταλλικά; Λευκόχρυσος; Φασματοσκοπία NMR; Φασματομετρία μάζας (HR-ESI-MS)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 199 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)