Νέες φωτοχημικές αντιδράσεις ελευθέρων ριζών για την παραγοντοποίηση του φουλερενίου C60: συνθετικές εφαρμογές και μηχανιστικές μελέτες: εφαρμογή νέων υλικών του φουλερενίου C60 στην ετερογενή φωτοκατάλυση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει τη μελέτη νέων φωτοχημικών αντιδράσεων για τη χημική τροποποίηση του C60 με δικυκλοπρόπυλο υποκατεστημένα αλκένια, υποκατεστημένα τολουόλια ή ανισόλες, τη θειοανισόλη, άρυλο ή άλκυλο αλδεΰδες, αιθέρες, οργανικά σουλφίδια και αλκοόλες. Επίσης παρουσιάζεται μία νέα μέθοδος για τη σύνθεση του απλούστερου υδρογονωμένου φουλερενίου, C60H2, καθώς και η εφαρμογή νέων υλικών C60/SiO2 και C60/Al2O3 στην ετερογενή φωτοκατάλυση. Αναλυτικότερα: Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται μία νέα κατηγορία φωτοχημικών αντιδράσεων κυκλοπροσθήκης του C60 με δικυκλοπρόπυλο υποκατεστημένα αλκένια, η οποία οδηγεί τοποεκλεκτικά στο σχηματισμό των αντίστοιχων 1,2,3,4- τετραϋδρο[60]φουλερενίων. Ο διαχωρισμός των στερεοϊσομερών προϊόντων που προκύπτουν από την παραπάνω αντίδραση, επετεύχθη με χρήση ημιπαρασκευαστικής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης. Ο δομικός χαρακτηρισμός των προϊόντων αυτών κατέστη δυνατός με συνδυασμό διαφορετικών φασματοσκοπικών τεχνικών NMR, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation describes new methods for the chemical modification of C60 with a variety of organic compounds, including toluenes, anisoles, aldehydes, ethers, sulfides and alcohols. A new approach for the synthesis of the simplest hydrogenated fullerene, 1,2-C60H2, as well as the application of new photocatalytic materials C60/Al2O3 and C60/SiO2 in heterogeneous photooxidations is also presented. This dissertation is organized as follows: In the First Chapter, a new photochemical cycloaddition of biscyclopropyl substituted alkenes to C60, is described. This reaction proceeds regioselectively, affording the corresponding adducts with a cis-1 addition pattern, through a one-step high-yield process. The structural assignment of these compounds has been accomplished by the combined use of UV/Vis and different NMR spectroscopic techniques, as well as by HRMS analysis. These studies revealed the unique 5,4,5-tricyclic fused ring structure onto the fullerene core. In the Seco ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28106
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28106
ND
28106
Εναλλακτικός τίτλος
New functionalizations of fullerene C60 through photomediated free radical reactions: synthetic applications and mechanistic studies: application of new [60]fullerene-based materials in heterogeneous photocaralysis
Συγγραφέας
Τζιράκης, Εμμανουήλ (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ορφανόπουλος Μιχαήλ
Κατερινόπουλος Χαράλαμπος
Κιτσόπουλος Θεοφάνης
Στρατάκης Εμμανουήλ
Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος
Τρικαλίτης Παντελεήμων
Πρασίδης Κοσμάς
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Φουλερένιο C60; Φωτοχημεία; Αντιδράσεις κυκλοπροσθήκης; Αντιδράσεις ελευθέρων ριζών; Φωτοεπαγώμενη μεταφορά ηλεκτρονίων; Δεκαβολφραμικό πολυοξοανιόν; Κατάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxiii, 357 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)