Παραγοντοποίηση ακόρεστων οργανικών ενώσεων καταλυόμενη από νανοσωματίδια χρυσού

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει νέες εφαρμογές των νανοσωματιδίων Au επιστρωμένων σε TiO2 (Au/TiO2) σε οργανικούς μετασχηματισμούς καθώς επίσης και μηχανιστικές μελέτες των αντιδράσεων. Αναλυτικότερα: Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ικανότητα των νανοσωματιδίων Au/TiO2 να καταλύουν την διβορίωση αλκυνίων. Διαπιστώθηκε πως η αντίδραση αυτή είναι συμβατή με μια ποικιλία λειτουργικών ομάδων, λαμβάνει χώρα σε υψηλά επίπεδα γεωμετρικής καθαρότητας και ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Πέρα από τα ακραία, και τα εσωτερικά αλκύνια υπόκεινται στην αντίδραση διβορίωσης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται μια νέα προσέγγιση για την σιλυλοβορίωση αλκυνίων καταλυόμενη από νανοσωματίδια Au/TiO2, χρησιμοποιώντας εμπορικά διαθέσιμα 1,2-δισιλάνια και τον διβορονικό εστέρα της πινακόλης. Η προσέγγιση αυτή ήταν άγνωστη στην βιβλιογραφία και παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της άμεσης σιλυλοβορίωσης αλκυνίων. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η τοπο- και στερεοεκλεκτική διβορίωση και σιλυλοβο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation describes new applications of supported gold nanoparticles in catalysis of organic transformations. More specifically, describes the diboration as well as the silaboration of alkynes and allenes, the selective borylation of conjugated carbonyl compounds and the hydrosilylation and reduction of carbenes generated by α-diazo carbonyl compounds. This dissertation is organized as follows: In the First Chapter is descripted the diboration of alkynes catalyzed by gold nanoparticles supported on titania (Au/TiO2). A series of terminal and internal alkynes bearing several functional groups undergo the addition of pinB-Bpin (pin: pinacolato) in a highly stereoselective manner. Furthermore, by taking advantage of the catalyst ability to activate the σ Si-Si bond, we achieved the indirect silaboration of alkynes by utilizing several commercially available 1,2-disilanes and the pinB-Bpin. In the Second Chapter the diboration and silaboration of allenes are descripted. Both the di ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45695
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45695
ND
45695
Εναλλακτικός τίτλος
Functionalization of unsaturated organic compounds catalyzed by gold nanoparticles
Συγγραφέας
Κυδωνάκης, Μάριος (Πατρώνυμο: Αστρινός)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Στρατάκης Εμμανουήλ
Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος
Σμόνου Ιουλία
Κατερινόπουλος Χαράλαμπος
Σπύρος Απόστολος
Παυλίδης Ιωάννης
Λυκάκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Νανοσωματίδια χρυσού; Αλκύνια; Αλλένια; Ακόρεστες συζυγιακές ενώσεις; Α-διάζω καρβονυλικές ενώσεις; Υδροσιλάνια; Διβορονικός εστέρας της πινακόλης; Σιλυλο βορονικός εστέρας της πινακόλης; Ετερογενής κατάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
4, xix, 370 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)