Η επίδραση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους κρίσιμους παράγοντες της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των μαθητών λυκείου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στην προσπάθεια αξιολόγησης και ανάδειξης των όποιων θετικών ή αρνητικών αποτελεσμάτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης /Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ). Η θεωρητική της βάση είναι διαδεδομένες θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας για το περιβάλλον και κονστρουκτιβιστικές θεωρίες της μάθησης μέσα από μια κοινωνικά κριτική προσέγγιση τόσο της εκπαιδευτικής έρευνας όσο και της εκπαιδευτικής πράξης.Πρόκειται για μελέτη παραδειγματικής περίπτωσης που αφορά ελληνικό Λύκειο μιας αστικής περιοχής μεσαίων εισοδημάτων με υψηλό επίπεδο μόρφωσης των γονέων. Έγινε συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων μέσα από ερευνητικό σχεδιασμό που περιελάμβανε: δημογραφική έρευνα ανασκόπησης, ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις, παρατήρηση και δύο πειράματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Τα ευρήματα στηρίζονται στην ποσοτική ανάλυση και τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης χρησιμεύουν κυρίως στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study refers to the field of educational evaluation of environmental education and education for sustainable development. The theoretical basis is that of social psychology theories on environmental behavior and of learning theories depending on constructivism. The epistemological approach is that of social critical paradigm in educational research and class practice. It is a representative case of a Greek Lyceum in an urban region and the demographic characteristics of parents are that of middle economical class but highly educated. A combination of both quantitative and qualitative methods was used for the selection and analysis of data. The research design included a cross-sectional survey, semi-constructed interviews, observation and two experiments with educational experimental design. The findings depend on quantitative analysis, while the qualitative results are used in the interpretation of the quantitative ones.It has been found that the critical antecedents of pr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30455
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30455
ND
30455
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of environmental education programs at high school on students' environmental behavior
Συγγραφέας
Λαλαζήση, Χρυσούλα (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Λατινόπουλος Περικλής
Μυλόπουλος Ιωάννης
Κρεστενίτης Ιωάννης
Γεωργόπουλος Αλέξανδρος
Θεοδοσίου Νικόλαος
Πανταζής Παύλος
Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση ΠΕ/ΕΑΑ; Περιβαλλοντική συμπεριφορά μαθητών λυκείου; Κοινωνικά κριτική ΠΕ; Υποστήριξη περιβαλλοντικών κινημάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vii, 209 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)