Απόψεις και αντιλήψεις καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την επιλογή και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν οι απόψεις των καθηγητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και υλοποίησης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αναλυτικά στα πλαίσια της διατριβής ερευνήθηκε ο τρόπος επιλογής των θεμάτων των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από τους καθηγητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης μελετήθηκε και ο τρόπος υλοποίησης των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Δηλαδή ερευνήθηκε αν τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται ολιστικά σύμφωνα και με τις τρεις προσεγγίσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (μέσω, για, προς όφελος του περιβάλλοντος) ή αν αυτά υλοποιούνται σύμφωνα με την κάθε προσέγγιση ξεχωριστά. Στη διατριβή χρησιμοποιήθηκε η ερευνητική περιγραφική μέθοδος «επισκόπηση». Πριν την κυρίως έρευνα πραγματοποιήθηκε πιλοτική επισκόπηση σε σκόπιμο δείγμα τριάντα καθηγητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το νομό Αχαΐας με μεγάλη πείρα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με στόχο να διαμορφωθεί το τελικό ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The field of Environmental Education in Greek Secondary Education faces many problems due to different perceptions of teachers about the meaning of Environmental Education as well as its theory and practice. A characteristic example of this misinterpretation fact is that during the School year 2004-2005 teachers from Greek prefecture of Achaia chose Environmental Education programmes about “wide Environment” including everything except the natural Environment. This emphasizes that there is not ‘common parlance’ between the Secondary Education teachers and different Environmental Education definitions exist. Thus, it is not sure that the Greek Secondary Environmental Education programmes assist still to modify human Environmental behavior and improve the quality of life. In this research, the differences in views and perceptions about Environmental Education among the Greek Secondary Education teachers coming from the prefecture of Achaia were investigated in detail. The purpose was to ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/18197
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/18197
ND
18197
Συγγραφέας
Χριστόπουλος, Νικόλαος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κουκουβέλας Ιωάννης
Κρίβας Σπυρίδων
Ρόκα Αγγελική
Γεωργιάδης Θεόδωρος
Κατσίλλης Ιωάννης
Κοντόπουλος Νικόλαος
Κοκκαλάς Σωτήριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντική εκπαίδευση; Επιλογή θεμάτων προγραμμάτων; Υλοποίηση προγραμμάτων; Προσεγγίσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης; Ευρύ περιβάλλον; Περιβαλλοντικό ζήτημα; Ολιστική προσέγγιση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
222 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)