Εφαρμογές στατιστικών μοντέλων σε δεδομένα γαλακτοπαραγωγής κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Περίληψη

Βασικός στόχος της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς στατιστικών μοντέλων περιγραφής/προσομοίωσης της καμπύλης γαλακτοπαραγωγής, με στόχο την υποστήριξη διαχειριστικών αποφάσεων. Πέντε μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των καμπυλών γαλακτοπαραγωγής. Τα μοντέλα εφαρμόστηκαν με μη γραμμική παλινδρόμηση στα δεδομένα. Για κάθε μοντέλο υπολογίστηκαν τα τυπικά χαρακτηριστικά της καμπύλης γαλακτοπαραγωγής, ημέρα μεγίστου, μέγιστη απόδοση γάλακτος και ολική απόδοση γάλακτος. Η ανάλυση κατά συστάδες χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των καμπυλών γαλακτοπαραγωγής για κάθε μοντέλο. Η ανάλυση διακύμανσης εκτελέστηκε για τη σύγκριση των παραμέτρων ανά εποχή τοκετού και ανά γαλακτική περίοδο. Τα κριτήρια πληροφορίας που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση των μοντέλων ήταν το MMSE, AIC, AICc, BIC. Επίσης, υπολογίστηκαν ο συντελεστής προσδιορισμού R² και τα ποσοστά σύγκλισης των υποδειγμάτων. Επιπλέον, μελετήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής συσχέτισης με τη β ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The basic aim of this research is the investigation of the behavior of the statistical models describing/simulating the lactation curve, with a view to facilitate management decision making. Five models were used in the current study for the description of the lactation curves. The models were fitted by non-linear regression to the data. Estimates of the parameters of each of the models were obtained for each individual lactation curve. Cluster analysis was used to investigate the nature of the lactation curves in each model. Analysis of variance was performed for the comparisons of the parameter estimates by season of lambing and number of lactations. The information criteria used for the comparison of the models were MMSE, AIC, AICc, BIC. Coefficient of determination R² and the convergence percentage for the models were calculated. The existence of statistical significant correlation with the coefficient of Pearson between parameters of the models and the typical characteristics of t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28677
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28677
ND
28677
Συγγραφέας
Καραγγελή, Μαρία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Κουτρουμανίδης Θεόδωρος
Άμπας Ζαφείρης
Μπάνος Γεώργιος
Μπάτζιος Χρήστος
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος
Σινάπης Ευθύμιος
Δεμίρης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
Καμπύλη γαλακτοπαραγωγής; Πρόβατα φυλής Χίου; Ημερήσια απόδοση γάλακτος; Περιβαλλοντικές επιδράσεις; Μεταβολή της παραγωγής γάλακτος; Προσομοίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
216 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)