Βελτίωση των προβάτων της φυλής Χίου: σχεδιασμός του βελτιωτικού στόχου

Περίληψη

Η εντατικοποίηση της προβατοτροφίας σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για παραγωγή προϊόντων ποιοτικών και προσιτών στο καταναλωτικό κοινό υπαγόρευσε την ανάγκη μελέτης των χαρακτηριστικών εκείνων τα οποία επηρεάζουν την οικονομικότητα των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Σκοπός της παρούσης διατριβής αποτέλεσε ο καθορισμός των χαρακτηριστικών που θα συμπεριληφθούν στον βελτιωτικό στόχο σε μελλοντικά προγράμματα γενετικής βελτίωσης των προβάτων της φυλής Χίου. Η μεθοδολογική προσέγγιση περιέλαβε την ανάλυση του παραγωγικού συστήματος, μέσω της κλασσικής περιγραφικής τεχνικοοικονομικής ανάλυσης και την εκτίμηση των οικονομικών σταθμικών συντελεστών για τα κύρια και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά των προβάτων, με εφαρμογή αποτίμησης τόσο εντός όσο και εκτός αγοράς. Η ανάλυση του παραγωγικού συστήματος βασίζεται στην ανάλυση των δεδομένων 53 προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της φυλής Χίου στη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Η συλλογή των στοιχείων, η οποία πραγματ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe intensification of sheep farming along with the ever increasing needs for production of quality and affordable to consumers products, dictated the need to study the characteristics which affect the economics of sheep farms. The purpose of this study was to define the traits to be included in future breeding programs of genetic improvement in Chios sheep. The methodological approach included the analysis of the production system through the classical descriptive and techno-economic analysis - assessment of the economics weight both for the productive and the functional traits of sheep, by applying valuation both within and out of market. The analysis of the production system was based on the data analysis of 53 sheep farms of Chios breed in the region of Central and Eastern Macedonia. The survey, which was conducted by completing properly, formed questionnaires, led to the formation of profit functions for each of the studied farms. The traits which were included and for which the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28042
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28042
ND
28042
Εναλλακτικός τίτλος
Design of the briding objective in Chios sheep
Συγγραφέας
Ρουστέμης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Σωτήριος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Αμπάς Ζαφείριος
Μπάνος Γεώργιος
Σινάπης Ευθύμιος
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος
Αρσένος Γεώργιος
Κομινάκης Αντώνιος
Φορτομάρης Πασχάλης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Βελτιωτικός στόχος; Πρόβατα φυλής Χίου; Συνάρτηση κέρδους; Πείραμα επιλογής; Logit υποδείγματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)