Μελέτη του προφίλ ζωοτεχνικής διαχείρισης αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Κ. Μακεδονίας σε συνάρτηση με την παραγωγή, την ποιότητα γάλακτος και το περιβάλλον

Περίληψη

[…] Στόχος της παρούσης διδακτορικής διατριβής ήταν η καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της δομής και της ζωοτεχνικής διαχείρισης των αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων που αφορά τις μεθόδους σταβλισμού, διατροφής, αναπαραγωγής, άμελξης και διαχείρισης των αποβλήτων, η μελέτη των εφαρμοζόμενων διαχειριστικών πρακτικών και η διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των εκτροφών στην περιοχή της έρευνας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε σε τυχαίο δείγμα 123 εκμεταλλεύσεων της περιοχής μελέτης, με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της ανάλυσης περιλαμβάνει την ανάλυση συχνοτήτων, την Κατηγορική Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες των μεταβλητών που αφορούν κάθε ένα από τα πέντε εξεταζόμενα ζητήματα, τη Διβηματική Ανάλυση κατά Συστάδες, βάσει της οποίας διαμορφώνονται εναλλακτικά προφίλ ζωοτεχνικής διαχείρισης των εκτροφών και τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των εκτροφών και των ιδιοκτητών κάθε διαχειριστικού προφίλ με πολυωνυμικά logit υποδείγματα. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν διαχειριστικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

[…] The aim of the PhD thesis was the recording of the major characteristics of the structure and the animal production management of the dairy farms as far as the housing, nutrition, reproduction, milking and manure management as well as the study of the applied management practices and the development of the farm profile within the geographical area where the research has been conducted. The data collection was made on a random sample of 123 dairy farms within the geographical area of the research using questionnaires. The methodology of analysis includes: frequency analysis, categorical analysis in principal components of the factors concerning every one of the five issues under study, the two step analysis of clusters, which can be used to develop alternative animal management profiles, and the investigation of the characteristics of the farms and the farmers of every management profile using logit polynomials as reference models. The results highlight the management deficiencies i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28085
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28085
ND
28085
Συγγραφέας
Μητσόπουλος, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Άμπας Ζαφείριος
Ντότας Δημήτριος
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος
Χρηστάκη-Σαρικάκη Ευτέρπη
Παπανικολάου Κωνσταντίνος
Αγγελόπουλος Σταμάτιος
Κωτσόπουλος Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία; Κεντρική Μακεδονία; Προφίλ ζωοτεχνικής διαχείρισης; Ανάλυση κατά συστάδες; Πολυωνυμικά Logi υποδείγματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)