Επίδραση της διαδικασίας ξήρανσης στο τέλος της γαλακτικής περιόδου, στην υγεία του μαστού των προβατίνων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εστιάζεται στη σημασία της διαδικασίας ξήρανσης στο τέλος της γαλακτικής περιόδου στην υγεία του μαστού των προβατίνων και αποσκοπεί: (α) στην αξιολόγηση της επίδρασης της εφαρμοζόμενης διαδικασίας για την ξήρανση του μαστού (με απότομη ή προοδευτική παλινδρόμηση) σε επακόλουθη μόλυνση των μαστικών αδένων και εκδήλωση μαστίτιδας και (β) στην καταγραφή, με υπερηχοτομογραφική εξέταση, μεταβολών πού λαμβάνουν χώρα στο μαστό των προβατίνων κατά τη διάρκεια της παλινδρόμησης.Η διατριβή χωρίζεται σε τρία κεφάλαια και ακολουθεί η Γενική Συζήτηση.Στο Κεφάλαιο Ι ανασκοπείται η σχετική βιβλιογραφία. Το Κεφάλαιο υποδιαιρείται σε δύο τμήματα. Στο τμήμα Α ανασκοπείται η βιβλιογραφία που αφορά στην παλινδρόμηση του μαστού των προβατίνων. Στο τμήμα Β ανασκοπείται η βιβλιογραφία που αφορά στη χορήγηση αντιβιοτικών σε προβατίνες στην έναρξη της ‘ξηρής περιόδου’.Στο Κεφάλαιο II, μετά από μία σύντομη εισαγωγή (τμήμα Α), αξιολογείται η επίδραση της εφαρμοζόμενης διαδικασίας για την ξήρα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objectives of the present thesis were: (i) the evaluation of the effects of the procedure followed for drying-off of ewes’ udder (i.e., initiated or progressive involution) in subsequent mammary infection and development of mastitis and (ii) the exploration, by means of ultrasonographic examination, of changes occurring in the udder of ewes during involution.The thesis is divided into three chapters followed by the General Discussion. In the first Chapter, the relevant literature is reviewed. The Chapter is subdivided into two Parts. In Part A, the literature on mammary involution of ewes is reviewed. In Part B, the literature on administration of antibiotics to ewes at the beginning of the ‘dry-period’ is reviewed. In the second Chapter, after a brief introduction (Part A), the effects of udder drying-off procedure in ewes in subsequent mammary infection and development of mastitis, with or without intramammary antibiotic administration at the end of the lactation period, are desc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34643
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34643
ND
34643
Εναλλακτικός τίτλος
Effects of the drying-off procedure at the end of a lactation period, in the health of the udder of ewes
Συγγραφέας
Πετρίδης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Φθενάκης Γεώργιος
Αμοιρίδης Γεώργιος
Μπρόζος Χρήστος
Βαλάση Ειρήνη
Αθανασίου Λαμπρινή
Caroprese M.
Lacasta D.
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Μαστίτιδα; Πρόβατα; Ξηρή περίοδος; Παλινδρόμηση μαστού; Υπερηχογραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
100 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)