Η εμπλοκή και επιρροή των γονέων στη μάθηση των μαθηματικών

Περίληψη

Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους αναγνωρίζεται πλέον ως σημαντικότατος παράγοντας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου. Στην διατριβή επιχειρείται η καταγραφή των παραμέτρων της εμπλοκής ελλήνων γονέων στην μάθηση των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου και η σύγκριση των επιδράσεών της στη σχολική επίδοση των παιδιών στα μαθηματικά. Μέσα από ένα δείγμα 1306 γονέων εξετάστηκαν και αναλύθηκαν χαρακτηριστικά της γονεϊκής εμπλοκής και οι σχέσεις συνάφειας που παρουσιάζουν με δημογραγικές και κοινωνικο-οικονομικές μεταβλητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ένα μοντέλο γονεϊκής εμπλοκής με έξι κατηγορίες: Η επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών, η εξασφάλιση συνθηκών που διευκολύνουν τις προσπάθειες μάθησης, η επίβλεψη της μελέτης των παιδιών, η συμμετοχή των γονέων σε σχολικές δραστηριότητες, η υιοθέτηση κανόνων μέσα στο σπίτι και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι γονείς για τη σχολική ζωή του παιδιού τους. Η μεταβλητή με τη μεγαλύτερη επιρροή είναι το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The involvement of parents in the education of their children is now recognized as a highly significant factor in the improvement in the efficiency of schools. In this dissertation, an inventory of the parameters of the involvement of greek parents in the area of learning of mathematics at primary school and the comparison of its effects on the educational performance of children in mathematics. Characteristics of parental involvement were examined and analyzed. From a sample of 1306 parents as also the relationships that appeared regarding demographic and socio-economic variables. The research brought forward a model constructed from six categories of parental involvement: “Parent-teacher communication”, “Provision of suitable conditions or opportunities that facilitate learning”, “Learning at home or homework”, “Participation of parents in activities and events at school”, “Rules for the children that a family adopts” and “the interest parents show in their child’s school life”. The ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28310
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28310
ND
28310
Εναλλακτικός τίτλος
The involvement and influence of parents in the learning of mathematics
Συγγραφέας
Μαρκάδας, Σωτήριος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Λεμονίδης Χαράλαμπος
Παπαδοπούλου Βασιλική
Τσακιρίδου Ελένη
Πνευματικός Δημήτριος
Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος
Χρονάκη Άννα
Σταθοπούλου Χαρά
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εμπλοκή γονέων στην εκπαίδευση; Μαθηματικά; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
249 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)