Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων: Οι κρίσιμοι παράγοντες αποτελεσματικής εφαρμογής και η επίδραση στην απόδοση των επιχειρήσεων τροφίμων

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός εργαλείου που μετρά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ποιότητας ISO 9001 και ασφάλειας των τροφίμων HACCP. Σκοπός επίσης είναι ο προσδιορισμός των Κρίσιμων Παραγόντων Αποτελεσματικής Εφαρμογής (ΚΠΑΕ) των συστημάτων ISO 9001 και HACCP και η αξιολόγηση της επίδρασής τους στην αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων. Τέλος, στοχεύει στον προσδιορισμό του βαθμού επίδρασης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων στην απόδοση των επιχειρήσεων και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Αρχικά, εφαρμόστηκε Εξερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (EFA). Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των μη παρατηρούμενων παραγόντων του μοντέλου, εφαρμόστηκε η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (CFA), ενώ οι σχέσεις μεταξύ των παραγόντων του μοντέλου επιβεβαιώθηκαν μέσω του ελέγχου του Μοντέλου Δομικών Εξισώσεων (SEM). Προτείνεται ένα εργαλείο μέτρησης της αποτελεσματικότ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present thesis is to contribute to the creation of an instrument measuring the effectiveness of quality (ISO 9001) and food safety (HACCP) systems. Its purpose is also the determination of Critical Factors of Effective Implementation (CFEI) and the assessment of their effect on any efficacious application of the above stated systems. Finally, its target is to specify the extent to which quality and food safety systems affect both the performance of a business and the quality of derived products. Initially, the Exploratory Factor Analysis (EFA) was applied. Then, in order to check the reliability and validity of the non observed factors of the model in question, the Confirmatory Factor Analysis (CFA) was put into practice. The connections among the non observed model factors were verified through the Structural Equation Modeling (SEM) inspection. An instrument measuring the ISO 9001 and HACCP systems effectiveness when these are applicable to food business is recommen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27034
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27034
ND
27034
Εναλλακτικός τίτλος
The effectiveness of quality and food safety systems: the critical factors of effective implementation and the impact to the food companies performance
Συγγραφέας
Καφετζόπουλος, Δημήτριος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Εξεταστική επιτροπή
Φωτόπουλος Χρήστος
Μάττας Κωνσταντίνος
Παπαναγιώτου Ευάγγελος
Σέμος Αναστάσιος
Γκοτζαμάνη Κατερίνα
Βούζας Φώτης
Χελά Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Αποτελεσματικότητα; Συστήματα ποιότητας; Συστήματα ασφάλειας των τροφίμων; Απόδοση επιχειρήσεων; Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων; ISO 9001; HACCP; ISO 22000
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)