Διερεύνηση της εφοδιαστικής αλυσίδας κρέατος στη Δυτική Ελλάδα: επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και την ασφάλεια του καταναλωτή

Περίληψη

Σκοπός ήταν να μελετηθεί ο τρόπος λειτουργίας των ελληνικών σφαγείων μέσω της διερεύνησης της εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων και του συστήματος HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Ανάλυση Παραγόντων Κινδύνου στα Κρίσιμα σημεία Ελέγχου), με εξειδίκευση των παραγόντων που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την ασφάλεια των παραγόμενων κρεάτων και σχετίζονται με τη διοικητική οργάνωση, το μέγεθος και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στα επιμέρους κεφάλαια, αξιολογήθηκε η εφαρμογή του συστήματος HACCP σε σφαγεία στην ελληνική επικράτεια. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι απαντήσεις των φορέων των σφαγείων πάνω στα πιθανά οφέλη – κίνητρα, αλλά και αντικίνητρα για την εφαρμογή του συστήματος. Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια να αξιολογηθεί στην πράξη το σύστημα HACCP που εφαρμόζει ένα σφαγείο με τη χρήση πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης και να εκτιμηθούν οι πιθανές επιπτώσεις μιας παρεμβατικής τεχνικής εξυγίανσης, όπως η εφαρμογή ατμού στα σφάγια, σχετικά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this study was to investigate the operation of Greek slaughterhouses, evaluate the Food Safety Management Systems (HACCP - type systems) implemented and examine the techno-managerial factors influencing their application. The first part of the study was an attempt to evaluate the HACCP system implemented in Greek slaughterhouses, examine the techno-managerial factors influencing its application according to enterprises’ opinion and correlate these answers to the HACCP evaluation results. The results showed that the companies identifying the benefits of HACCP implementation as very important, at the same time, fully understood possible problems and had the best results as regards HACCP evaluation. Companies not identifying the benefits as important had poor score in HACCP evaluation (The prerequisite programs evaluation score, as well as the HACCP maintenance evaluation score were better). In addition, data revealed that slaughterhouses with HACCP certification for longer pe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27504
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27504
ND
27504
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation in to the meat supply chain in Western Greece: implications on live stock production and consumer's safety
Συγγραφέας
Μήλιος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Εξεταστική επιτροπή
Λάνταβος Αθανάσιος
Δροσινός Ελευθέριος
Παντουβάκης Άγγελος
Πατάκας Άγγελος
Σκανδάμης Παναγιώτης
Ματαράγκας Μάριος
Πανάγου Ευστάθιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Εφοδιαστική αλυσίδα κρέατος; HACCP; Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων; Παράγοντες που επηρεάζουν το σύστημα HACCP; Μέθοδοι εξυγίανσης; Δείκτες υγιεινής; Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση; Σχεδιαγράμματα ελέγχου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
230 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)