Διοίκηση ολικής ποιότητας: προσδιοριστικοί παράγοντες και αποτελέσματα στις ελληνικές επιχειρήσεις

Περίληψη

Σκοπός - Να προσδιοριστεί ένα μοντέλο διοίκησης σύμφωνα με τις αρχές της Ολικής Ποιότητας, μέσα από το οποίο θα αντικατοπτρίζεται ο βαθμός στον οποίο οι προσδιοριστικοί παράγοντες και τα εργαλεία - τεχνικές ποιότητας επηρεάζουν τα αποτελέσματα από την υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος. Μεθοδολογία - Έγινε συλλογή πρωτογενών δεδομένων με τη μέθοδο της δημοσκόπησης, σε 370 επιχειρήσεις της Ελλάδας, πιστοποιημένες με ISO 9001:2000. Η δημοσκόπηση έγινε με ερωτηματολόγιο, για τη συμπλήρωση του οποίου επιλέχθηκε η μέθοδος της ταχυδρομικής συνέντευξης. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του μοντέλου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, έγινε η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των παραγόντων του μοντέλου επιβεβαιώθηκαν μέσω του ελέγχου του Μοντέλου Δομικών Εξισώσεων. Ευρήματα - Η έρευνα ανέδειξε ένα μοντέλο Δ.Ο.Π. στο οποίο οι βασικοί άξονες είναι η διοίκηση, οι εργαζόμενοι, ο πελάτης, οι διεργασίες, τα δεδομένα ποιότητας και τα εργαλεία - τεχνικές βελτίωσης της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Purpose - The purpose of this thesis is to determine a reliable and a valid model according to Total Quality Management principles. Based on this model we would examine the structural relationships between its latent constructs and more specifically soft TQM elements, hard TQM elements and quality management results. Methodology - Research was conducted in 370 Greek companies certified to ISO 9001:2000. The data was drawn using a structured questionnaire. Model reliability and validity was examined through Confirmatory Factor Analysis, while the relationships between the latent constructs of the model were examined through Structural Equation Modeling. Findings - The results showed a model with the following critical latent constructs: the role of the top management, customer focus, employee involvement, process and data quality management, quality tools and techniques, quality improvement, customer satisfaction, market benefits and protection of the natural and social environment. I ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25132
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25132
ND
25132
Εναλλακτικός τίτλος
Total quality management: critical factors and quality management results in Greek organizations
Συγγραφέας
Ψωμάς, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Λάμπρος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Εξεταστική επιτροπή
Φωτόπουλος Χρήστος
Καρβούνης Σωτήρης
Μάττας Κωνσταντίνος
Ζώτος Γεώργιος
Πεχλιβανίδης Παντελής
Γούναρης Σπυρίδων
Βούζας Φώτιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Διοίκηση ολικής ποιότητας; Αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας; Προσδιοριστικοί παράγοντες διοίκησης ολικής ποιότητας; Εργαλεία και τεχνικές διοίκησης ποιότητας; Αποτελέσματα διοίκησης ποιότητας; Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
440 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)