Οι ικανότητες - κλειδιά και η καλλιέργεια τους μέσω της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών

Περίληψη

Η εργασία αυτή καταθέτει μία βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη, μεθοδολογική πρόταση για την καλλιέργεια των ικανοτήτων-κλειδιών μέσα από τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Αυτή η πρόταση περιλαμβάνει ένα διδακτικό μοντέλο, που καταλήγει εξελικτικά και πρακτικά σε μία στρατηγική διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και συνεπακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές για σκοπούς αξιολόγησης. H πρώτη ενότητα πραγματεύεται τα παιδαγωγικό αίτημα της καλλιέργειας των ικανοτήτων-κλειδιών, ως κομβικών προσόντων του πολίτη, για ν’ αντιμετωπίσει με επιτυχία τις απαιτήσεις των προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών του δραστηριοτήτων στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Η βιβλιογραφική επισκόπηση έδειξε διάφορες προσεγγίσεις στην επιλογή των ικανοτήτων-κλειδιών. Μία προσπάθεια συγκερασμού των απαριθμήσεων που προτάθηκαν από διάφορους οργανισμούς και εκπαιδευτικά συστήματα κατέληξε σε πέντε γενικές ικανότητες- κλειδιά: επικοινωνία, συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, συνεργασία και συλλογικότ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis presents a documentary methodological proposal for fostering keycompetences via science teaching. This proposal includes a teaching model, which develops practically to a specific teaching strategy for science education and consequent guidelines for assessment. The first part deals with the pedagogical pretension for fostering key-competences as crucial properties which enable the citizen to face successfully the various demands of his/her personal, family, labor, political and cultural activities in the 21st century society. The review of the literature showed different approaches for defining and selecting key-competences. An effort to converge the different lists proposed by different organizations and educational systems resulted in five general keycompetences: communication, collecting and processing information, cooperation and collectiveness, problem solving and creativity. A brief presentation of each keycompetence’s features ensured the idea that they are not indep ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23486
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23486
ND
23486
Εναλλακτικός τίτλος
Key - competencies and their development via science teaching
Συγγραφέας
Χαραλάμπους, Μάριος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κουμαράς Παναγιώτης
Τσιάκαλος Γεώργιος
Κογκίδου Δήμητρα
Τρέσσου Ευαγγελία
Σέρογλου Φανή
Μαρκόπουλος Ιωάννης
Αυγολούπης Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ικανότητες - κλειδιά; Φυσικές επιστήμες; Επικοινωνία; Πληροφορίες, Συλλογή και επεξεργασία; Συνεργασία κα συλλογικότητα; Επίλυση προβλημάτων; Δημιουργικότητα; Διδασκαλία, Στρατηγική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
281 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)