Νοημοσύνη και δημιουργικότητα μαθητών σχολικής ηλικίας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ της νοημοσύνης και της δημιουργικότητας καθώς και η διερεύνηση της ύπαρξης διαφορών φύλου, ηλικίας (τάξης), μορφωτικού επιπέδου μητέρας, μορφωτικού επιπέδου πατέρα, επαγγέλματος μητέρας, επαγγέλματος πατέρα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα ως προς τη νοημοσύνη και τη δημιουργικότητα των τελευταίων. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν αρχικά 1363 μαθητές, που φοιτούσαν στην Ε΄ και Στ΄ Τάξη Δημοτικού. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 691 ήταν αγόρια και 672 ήταν κορίτσια. Επίσης 743 μαθητές φοιτούσαν στην Ε΄ Τάξη ενώ 660 μαθητές φοιτούσαν στην Στ΄ Δημοτικού. Στους παραπάνω μαθητές χορηγήθηκε η κλίμακα Raven’s Coloured Matrices, όπου με βάση τις επιδόσεις των μαθητών σε αυτή και την ημερομηνία γέννησής τους προέκυψε το νοητικό τους δυναμικό. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με το νοητικό τους δυναμικό. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονταν μαθητές με υψηλή νοημοσύνη (IQ?115), στη δεύτερη ομ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this research was to examine whether there is a relation between intelligence and creativity and whether there are gender and age differences concerning the intelligence and creativity of the participants to the research. It was also examined if parent’s educational level and occupational differences influence the intelligence and creativity of the participants to the research. In the first stude participants were 1363 students (691 boys, 672 girls, 743 fifth graders, 660 sixth graders). We issued to the participants the Raven’s Coloured Matrices in order to find their IQ. Students were divided into three groups according to their IQ level. First group included 41 students with IQ above 115, second group included 44 students with IQ between 85 and 115 and third group included 45 students with IQ below 85. In the final study participants were 130 (73 boys, 57 girls, 62 fifth graders and 86 sixth graders). They were given the Greek version of Torrance Tests of Creative Thinkin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21198
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21198
ND
21198
Εναλλακτικός τίτλος
Intelligence and creativity of schoolaged children
Συγγραφέας
Χάσκου, Σοφία (Πατρώνυμο: Χαρίλαος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδάτος Ιωάννης
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ
Σαλβαρας Ιωάννης
Δράκος Γεώργιος
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Πάτσιου Βασιλική
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος
Λέξεις-κλειδιά
Νοημοσύνη; Δημιουργικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
229 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)