Διαθεματική προσέγγιση: ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος του παιδαγωγού και η διαμόρφωση της παιδαγωγικής σχέσης στο σύγχρονο ελληνικό νηπιαγωγείο

Περίληψη

Η διατριβή αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο μέρος της διατριβής, το οποίο αναπτύσσεται σε 4 κεφάλαια, προσδιορίζονται εννοιολογικά η ενιαιοποίηση της γνώσης και η διαθεματική προσέγγιση. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ενιαιοποιητική θεωρία, η οποία χρησιμοποιεί διάφορους όρους και ορισμούς που προσδιορίζουν ποικιλοτρόπως τη θεωρία αυτή, διαμορφώνοντας διαφόρων ειδών προσεγγίσεις κι ενιαιοποιημένα ή ενιαιοποιητικά προγράμματα σπουδών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος του σύγχρονου σχολείου, το οποίο λειτουργεί βάσει της λογικής και των αρχών της διαθεματικότητας. Επίσης, αναλύεται το πλαίσιο δημιουργίας και λειτουργίας της παιδαγωγικής σχέσης. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στον ανανεωμένο ρόλο του παιδαγωγού μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση και τη λειτουργία του στο σύγχρονο νηπιαγωγείο. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), το οποίο χρησιμοποιήθηκε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation consists of two parts, a theoretical and a research one. In the first part of the thesis, which is developed in four chapters, the concepts of the integration of knowledge and the cross-thematic approach are theoretically defined. The first chapter refers to the theory of integration, which uses various terms and definitions that define this theory in several ways, thus forming different kinds of approaches and integrated or integrative curricula. The second chapter analyzes the role of modern school, which operates under the rationale and principles of the cross-thematic approach. In addition, the context within which the pedagogical relationship is created and operates is discussed and analyzed. The third chapter relates the renewed role of the educator through the cross-thematic approach and through its operation within the modern kindergarten. The fourth chapter deals with the specific and general characteristics of the Cross-Thematic Unified Framework Curriculum ( ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22077
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22077
ND
22077
Εναλλακτικός τίτλος
Cross-thematic approach: the new enhanced role of educator and the formation of the pedagogical relationship in the modern greek kindergarten
Συγγραφέας
Βάρδα, Αλεξάνδρα του Ανδρόνικος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαλοπούλου Αικατερίνη
Αναγνωστόπουλος Βασίλειος
Σάκκης Δημήτριος
Κακανά Δόμνα
Πανταζής Βασίλειος
Μπότσογλου Καφένια
Τσιλιμένη Τασούλα
Λέξεις-κλειδιά
Διαθεματική προσέγγιση; Ενιαιοποίηση γνώσης; Ενιαιοποιημένα-ενιαιοποιητικά προγράμματα σπουδών; Παιδαγωγική σχέση; Παιδαγωγικός ρόλος; Διαθματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμματων σπουδών; Σχέδια εργασίας; Θεματικές προσεγγίσεις-ενότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (373 ; 284 σ.), εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)