Η μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο: επίσημη εκπαιδευτική πολιτική και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών

Περίληψη

Η διατριβή έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης αναφορικά με το θέμα της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο, σε συνάρτηση με τις επίσημες προτάσεις της πολιτείας, τόσο ως προς το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και τις δράσεις που προτείνονται, όσο και ως προς τη μέθοδο επιμόρφωσης που οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν. Με βάση συγκεκριμένες θεωρητικές και μεθοδολογικές παραδοχές, από την οικοσυστημική προσέγγιση, τη θεωρία της πολυπλοκότητας και την έρευνα δράσης, οργανώθηκε πολυμεθοδική προσέγγιση με στόχο την αποτύπωση της κατάστασης αναφορικά με το θέμα της μετάβασης σε δεδομένη χρονική περίοδο. Σε επίπεδο τάξης οργανώθηκε έρευνας δράσης για τον προσδιορισμό των επιμορφωτικών αναγκών καθώς και τους τρόπους κάλυψής τους αναφορικά με το θέμα της μετάβασης, από ομάδα νηπιαγωγών. Σε επίπεδο Νομού δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνθηκε στις νηπιαγωγούς του Νομού Αχαΐας με αντίστοιχο στόχο. Τέλος σε επίπεδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this thesis is the determination of kindergarteners’ training needs regarding the matter of pre-school to school transition, in correlation with the State’s official thesis equally regarding the subject, the methodology and actions suggested, and the training method chosen by the kindergarteners themselves. Based on particular theoretical and methodological assumptions, from the ecological systems approach, the complexity theory and action research, a multi-methodical approach was organized for the sake of illustration of the situation regarding the subject of transition during a specific time period. In class level action research was organized by a group of kindergarten teachers, in order to define their training needs, as far as transition is concerned, and manners to cover those needs. In County level a questionnaire targeted towards the County’s kindergarten teachers was created respectively. Finally, in training policy level, qualitative analysis of official text ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37773
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37773
ND
37773
Εναλλακτικός τίτλος
Children’s transition from kindergarten to primary school: official educational policy and teachers’ training needs
Συγγραφέας
Διδάχου, Ελένη (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπαγάκης Γεώργιος
Κουλαϊδής Βασίλειος
Τσακίρη Δέσποινα
Βεργίδης Δημήτριος
Καμπεζά Μαρία
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Τσατσαρώνη Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μετάβαση στο σχολείο; Eπιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών; Οικοσυστημική προσέγγιση; Έρευνα δράσης; Πολυμεθοδική προσέγγιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
500 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)