Εκπαίδευση από απόσταση: διαδικτυακή συνεργασία μαθητών / ερευνητών στο Εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών της Γης - η πρόταση, η εφαρμογή (σχεδίαση, οργάνωση, λειτουργία), η αξιολόγηση, η γενίκευση, οι προοπτικές

Περίληψη

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ Α'ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ Β'ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΗΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ YOURA / Ε-HERMES, ΠΑ ΤΗΝ Α'ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β'ΒΑΘΜΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ 25 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ 15 ΧΩΡΕΣ. ΗΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣΕΝΟΣ ΙΣΧΥΡΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΠΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥΕΝΕΡΓΟΥ ΚΑΘΟΔΟΓΗΤΗ / ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΣΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΙΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣΤΩ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

THE METHODOLOGY AND THE PRACTICES OF A DISTANCE LEARNING PROJECT IN THEFIELD OF EARTH SCIENCES IS PROPOSED, REALIZED AND EVALUATED FOR LOWERSECONDARY AND UPPER PRIMARY EDUCATION. THE PROPOSED METHODOLOGY IS TAKINGADVANTAGE OF MODERN ICT THROUGH A SPECIALLY DESIGNED WEB-BASEDEDUCATIONAL SOFTWARE. THE REALIZATION OF THE PROPOSAL WAS MADE IN THEFRAMEWORK OF THE EUROPEAN RESEARCH PROJECT YOURA / Ε-HERMES WITH THEPARTICIPATION OF 3 EUROPEAN UNIVERSITIES, 25 SCHOOLS AND 15 COUNTRIES FOR ATIME PERIOD OF FOUR YEARS. THE PROPOSAL IS USING A WEB-BASED INTERNATIONALCOLLABORATION AS A STRONG MOTIVE TO ENHANCE STUDENTS PARTICIPATION. INPARALLEL THE TEACHERS ROLE SHIFTS TOWARDS THE ROLE OF A MENTOR THATFACILITATES / GUIDES STUDENTS' LEARNING. IN THE GLOBAL LABORATORY OF EARTHSCIENCES THE STUDENTS ACT AS REAL SCIENTISTS AND MEASURE IN DIFFERENT PLACES,AT THE SAME TIME, DIFFERENT VALUES OF THE SAME PHYSICAL QUANTITIES. THESTUDENTS FOLLOW ALL THE STEPS OF SCIENCE METHODOLOGY OF RESEARCH. THEPROPOSED ME ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21074
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21074
ND
21074
Εναλλακτικός τίτλος
Distance learning: web-based collaboration of students / researchers in the Laboratory of Science - the proposal, the realization (planning, organization, running), the evaluation, the generalization, the prospects
Συγγραφέας
Αποστολάκης, Εμμανουήλ (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Καλκάνης Γεώργιος
Κωστόπουλος Δημήτριος
Κόκκοτας Παναγιώτης
Ράπτης Αριστοτέλης
Σκορδούλης Κωνσταντίνος
Χαλκιά Κρυσταλλία
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση από απόσταση; Διαδικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό; Συνεργατική μάθηση; Μαθητές; Ερευνητές; Παγκόσμιο Εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών της Γης; Ύστερη πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Πρώιμη δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Επιμόρφωση εκπαιδευτικών; Ερευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό μοντέλο; Εκτέλεση πειραμάτων και κατασκευή οργάνων με απλά μέσα και υλικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
242 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)