Μελέτη της εφαρμογής διαδικτυακής εικονικής τάξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά εάν ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει στην επιμόρφωση και τη γνωστική βελτίωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ). Επιπλέον διερευνάται και κατόπιν προτείνεται μια μεθοδολογία ένταξης του διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να καταστεί ικανή η συνεργασία µμεταξύ εκπαιδευτικών, προκειμένου να παράγουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές του ∆ημοτικού σχολείου. Αρχικά παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση όπου φαίνεται ότι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν δυσκολίες στην περιοχή της πίεσης και άνωσης σε επίπεδο κατανόησης, υλοποίησης πειραματικών δραστηριοτήτων και σε επίπεδο διδασκαλίας στο σχολείο. Επιπλέον όσον αφορά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, όπως υλοποιείται µέχρι στιγμής, δείχνει ότι δεν ικανοποιεί τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και απαιτείται η διερεύνηση άλλων πιο ευέλικτων μορφών, που θα παρακάμπτουν χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς. Στα πλαίσι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present Doctoral thesis investigates if a Web-based Learning environment can contribute in the training and cognitive improvement of primary teachers in sciences. Moreover, it is investigated and then proposed a methodology of integration, concern web-based environment, so collaboration among teachers can been reached, in order to produce educational activities for students. Initially is presented a literature review where it appears that teachers have difficulties in the area of pressure and buoyancy, concern comprehension, implementation of experimental activities and teaching. Moreover, teachers training as it is implemented until now shows that does not satisfy their training needs and is required the investigation of other more flexible forms that will pass time and local restrictions. In this frames we tried to implement a flexible didactic procedure with a blended character. Thus we implemented two pilot studies, in the frames of course Didactics of sciences, in a training s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19379
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19379
ND
19379
Εναλλακτικός τίτλος
Implementation study of web-based learning environment concern primary teachers' distance learning
Συγγραφέας
Παρασκευάς, Απόστολος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Ψύλλος Δημήτριος
Καριώτογλου Πέτρος
Βλαχάβας Ιωάννης
Λιοναράκης Αντώνιος
Λαμπρινός Νικόλαος
Πανταζής Παύλος
Χατζηκρανιώτης Ευριπίδης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Υβριδικό μοντέλο μάθησης; Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Συνεργατική μάθηση; Διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον; Μοντέλα ανάλυσης περιεχομένου Murphy & Henri; Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη ρευστά και στη κατασκευή χάρτη στη γεωγραφία; Εναλλακτικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών στα ρευστά; Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη φυσική και γεωγραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
366 σ., παραρτήματα, εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)