Η διαχείριση της εταιρικής γνώσης ως εργαλείο ανάπτυξης και βελτίωσης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στην περιοχή της ανάπτυξης και διαρκούς βελτίωσης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). Στόχος της είναι η πρόταση καινοτόμου μεθόδου ανάπτυξης ΣΔΠ που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των διεργασιών του παραγωγικού συστήματος, με χρήση μεθόδου διαχείρισης γνώσης. Σύμφωνα με την προτεινόμενη μέθοδο αναπτύσσονται ΣΔΠ που είναι λειτουργικά και εφαρμόσιμα και επιτυγχάνουν σύντομο χρόνο ανάπτυξης και υλοποίησης. Δεύτερος στόχος είναι να αποτελέσει η προτεινόμενη μέθοδος εργαλείο υποστήριξης των συμβούλων στην ανάπτυξη λειτουργικών ΣΔΠ. Η προτεινόμενη μέθοδος περιλαμβάνει τη δημιουργία, από το σύμβουλο, βιβλιοθήκης πρότυπων διαδικασιών ανά παραγωγικό σύστημα, με εφαρμογή μεθόδου διαχείρισης γνώσης. Όταν κληθεί να αναπτύξει νέο ΣΔΠ, μπορεί με ανάκληση αυτών των πρότυπων διαδικασιών να αναπτύσσει και εφαρμόζει ΣΔΠ που πιστοποιούνται έναντι του προτύπου ISO 9001:2000, και αποτελούν εργαλεία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is focused on the area of implementation and continuous improvement of Quality Management Systems (QMS). Its primary objective is to propose an innovative method for QMS implementation that corresponds to the real needs of the enterprise, taking under consideration the typological characteristics of productive system activities and by making use of a knowledge management method. According to the proposed method, functional and applicable QMS are developed that need only a short time for implementation and concretisation. The second objective of this thesis is for the proposed method to be constituted as a tool for the consultants supporting the implementation of functional QMS. It includes the creation, by the consultant, of a model processes library per productive system, making use of a knowledge management method. When the consultant is required to develop a new QMS, with retraction of these model processes he can develop and implement Quality Management Systems that are ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17373
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17373
ND
17373
Εναλλακτικός τίτλος
Management of corporate knowledge as a tool of implementation and improvement of quality management systems
Συγγραφέας
Χατζηστέλιος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξεταστική επιτροπή
Λεώπουλος Βρασίδας
Λαγοδήμος Αθανάσιος
Μανωλάκος Δημήτριος
Τατσιόπουλος Ηλίας
Μαρμαράς Νικόλαος
Παναγιώτου Νικόλαος
Παπακωνσταντίνου Ξενοφώντας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Συστήματα διαχείρισης ποιότητας; Υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας; Διαρκής βελτίωση; Διαχείριση εταιρικής γνώσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
400 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)