Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων με τη μέθοδο της συγχουμοποίησής τους με πυρηνόξυλο

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύτηκε μια βιώσιμη λύση για το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων ελαιοτριβείων που περιλαμβάνει την συγκομποστοποίηση τους με πυρηνόξυλο και την παραγωγή ενός εμπορεύσιμου προϊόντος με καλές εδαφοβελτιωτικές και λιπαντικές ιδιότητες. Η μέθοδος που μελετήθηκε βασίζεται στην δυνατότητα εξάτμισης της περίσσειας υγρασίας που περιέχεται στα υγρά απόβλητα λόγω εξώθερμων αερόβιων βιολογικών δράσεων που διεξάγονται κατά την διάρκεια της βιολογικής αποδόμησης τόσο του πυρηνόξυλου όσο και του άνθρακα που περιέχεται στα υγρά απόβλητα. Το πυρηνόξυλο παρέχει το σταθερό υπόστρωμα και τον εύκολο αποδομήσιμο άνθρακα που απαιτεί η κομποστοποίηση ενώ το υγρό απόβλητο συνεισφέρει την απαραίτητη υγρασία καθώς και μέρος του αποδομήσιμου άνθρακα. Μελετήθηκε η δυνατότητα ώστε η προτεινόμενη τεχνολογία να είναι βιώσιμη θέτοντας σαν προϋπόθεση δύο περιοριστικούς παράγοντες: την ικανοποιητική βιολογική σταθεροποίηση των δύο αποβλήτων, πυρηνόξυλου και κατσίγαρου, χωρίς ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis proposes a sustainable solution for the problem of olive mill effluent management, through the co-composting of the wastewater with olive stone wooden residue (OSWR), for the production of a marketable product with good soil conditioning and fertilizing quality. The process studied is based on the evaporation of the excess wastewater moisture, using the exothermic aerobic biological activity witch takes place during the biodegradation of the carbon content of both olive kernel wood (OSWR) and the wastewater. The (OSWR) provides the solid substrate and the readily available carbon which is essential for the composting, whereas the wastewater provides the necessary moisture, as well as part of the biodegradable carbon. In order for this process to be applicable, two limiting factors were set as boundary conditions: i)the satisfactory biological stabilization of the two wastes (OSWR) and wastewater, without the need for external thermal energy input and ii) the availability of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17842
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17842
ND
17842
Εναλλακτικός τίτλος
Co-composting of olive-oil mill effluent with olive stone wooden residue (OSWR)
Συγγραφέας
Λοϊζίδης, Μιχαήλ (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Βλυσίδης Απόστολος
Κούκιος Μανώλης
Μαλάμη Μαρία
Μαρκάτος Νίκος
Μουτσάτσου Αγγελική
Χαλουλάκου Αρχοντούλα
Χαραλάμπους Άννη
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Συγκομποστοποίηση; Συγχουμοποίηση; Κομποστοποίηση; Απόβλητα ελαιοτριβείων; Κατσίγαρος; Πυρηνόξυλο; Εδαφοβελτιωτικό λίπασμα; Οργανικό λίπασμα; Ελιές; Ελαιοκομικά απόβλητα; Ελαιοτριβεία; Βιώσιμη λύση αποβλήτων ελιάς; Εμπορεύσιμα προϊόντα; Βιοαντιδραστήρες; Αντιδραστήρες; Οργανικά υποστρώματα; Βιώσιμη επεξεργασία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
369 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)