Διερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των μαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης μέσω της γλωσσικής διδασκαλίας

Περίληψη

Η εργασία αυτή αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο (εισαγωγή, κεφ. 0) αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, διατυπώνονται οι στόχοι και γίνεται αναφορά σε πολύ γενικές γραμμές στο θεωρητικό και παιδαγωγικό πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας. Το δεύτερο κεφάλαιο (κεφ. 1) διαιρείται σε τέσσερα μεγάλα υποκεφάλαια. Στο πρώτο υποκεφάλαιο (1.1) γίνεται μια ιστορική αναδρομή από την αρχαία ινδική γλωσσολογική παράδοση μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα. Η ιστορική αναδρομή αφορά κυρίως τη δυτική Ευρώπη και την Ελλάδα, και στόχος της είναι να περιγραφεί πώς γεννήθηκε η έννοια της γραμματικής, τι σήμαινε αρχικά, πώς απόκτησε το ρυθμιστικό χαρακτήρα της, πώς υιοθετήθηκε η ρυθμιστική προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος και της γραμματικής στο σχολείο, για να φθάσουμε στα μέσα του εικοστού αιώνα που αρχίζει η αμφισβήτησή της. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο (1.2) περιγράφονται οι εξελίξεις που έφερε η έρευνα στους χώρους της γλωσσολογίας, της ψυχογλωσσολογίας, της κ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14126
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14126
ND
14126
Εναλλακτικός τίτλος
Exploring pupils' implicit knowledge about languages as well as the development of their language awareness through language teaching
Συγγραφέας
Δόδης, Αθανάσιος
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Χαραλαμπόπουλος Αγαθοκλής
Βαμβούκης Μιχάλης
Ματσάγγουρας Ηλίας
Συμεωνίδη-Αναστασιάδη Άννα
Παυλίδου Θεοδοσία
Χατζησαββίδης Σωφρόνιος
Κουτσογιάννης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Διαισθητική γνώση; Γλωσσική διδασκαλία; Μαθητές; Γλωσσολογία; Γραμματική; Διαισθητική γνώση; Συνειδητή γνώση; Επικοινωνιακή διδασκαλία γραμματικής; Λειτουργική διδασκαλία γραμματικής; Μεταγλωσσική επίγνωση; Ανάπτυξη γλωσσικής επίγνωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
270 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)