Κριτικός γλωσσικός γραμματισμός και διδασκαλία της γλώσσας στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας: μια μελέτη περίπτωσης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή στηριζόμενη θεωρητικά στις παραδοχές τουκινήματος της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης αλλά και σε επιλεγμένεςκριτικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων επιδιώκει να διερευνήσει τηγλωσσική διάδραση η οποία λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο τμήμα ΣχολείουΔεύτερης Ευκαιρίας (μελέτη περίπτωσης). Όπως προκύπτει από το θεωρητικόπλαίσιο, ο κριτικός γραμματισμός στη γλωσσική εκπαίδευση συνδέεται με τοκίνημα της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης, ενώ τα εκπαιδευτικάπρογράμματα τα οποία εντάσσονται σ’ αυτό το πλαίσιο στοχεύουν μέσω τηςαλλαγής της διάδρασης στη σχολική τάξη όχι μόνο να κάνουν τους μαθητέςικανούς ομιλητές της γλώσσας αλλά και, μέσω της διαμόρφωσης συνθηκώνσυμμετρίας στη διάδραση, να δημιουργήσουν τις συνθήκες για ανάπτυξηκριτικής γλωσσικής επίγνωσης. Επιπλέον, η εκπαιδευτική διαδικασία καιεπομένως η διάδραση που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της τάξης συναρτάταιαπό το πρόγραμμα σπουδών, τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνταικαι το ρόλο τόσο του καθηγητή/εκπαιδε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis, based on the theoretical assumptions of themovement of Critical Language Awareness and reviews on selected theoriesof adult learning, seeks to explore the linguistic interaction that takes placein a class of Second Chance School (case study). As it is clear from thetheoretical framework, critical literacy in language education is associatedwith the movement of Critical Language Awareness and the educationalprograms covered in this context aims through the change of the interactionin the classroom not only to make students competent speakers of thelanguage but also, through the formation conditions of symmetry during thelanguage interaction, to create conditions for development of criticallanguage awareness. Moreover, the educational process and therefore theinteraction that develops within the class depends on the curriculum, theteaching methods used and the role of both, the teacher / instructor andstudents / learners. The main purpose, therefore, of the r ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30267
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30267
ND
30267
Εναλλακτικός τίτλος
Critical language awareness and language teaching in second chance schools: a case study
Συγγραφέας
Ρογδάκη, Άννα (Πατρώνυμο: Στυλιανός)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Χοντολίδου Ελένη
Μπονίδης Κυριάκος
Χατζησαββίδης Σωφρόνης
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Ντίνας Κωνσταντίνος
Ζαρίφης Γεώργιος
Κουτσογιάννης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Κριτική γλωσσική επίγνωση; Γλωσσική διάδραση; Ενδυνάμωση; Χειραφέτηση; Εκπαίδευση ενηλίκων; Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
v, 312 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)