Σώματα κειμένων και γλωσσική εκπαίδευση: δυνατότητες αξιοποίησης στη διδασκαλία της ελληνικής και συγκρότηση παιδαγωγικά κατάλληλων σωμάτων κειμένων

Περίληψη

Η εργασία αυτή τοποθετείται στο πεδίο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων, ενός σχετικά νέου κλάδου που επιδιώκει να υπηρετήσει τους στόχους της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, υιοθετώντας τις αρχές και τις μεθοδολογικές συμβάσεις της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων. Ειδικότερα, η εργασία εστιάζει στη γλωσσική εκπαίδευση και επιχειρεί να προωθήσει τη σχετική συζήτηση αναφορικά με τη διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης γλώσσας και να αναδείξει τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την αξιοποίηση των Σωμάτων Κειμένων (ΣΚ) στο γλωσσικό μάθημα. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους τα πορίσματα και οι μέθοδοι της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων μπορούν να ανανεώσουν την παιδαγωγική γλωσσική περιγραφή, το περιεχόμενο του γλωσσικού μαθήματος και τη διδακτική πρακτική. Οι δύο κύριοι ερευνητικοί στόχοι που τέθηκαν είναι οι εξής: α) η εξαγωγή παιδαγωγικά χρήσιμων συμπερασμάτων με αφετηρία τα πορίσματα της κατευθυνόμενης από (ή βασισμένης σε) δεδομένα γλωσσολογικής έρευνας και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis pertains to the field of Applied Corpus Linguistics, a relevantly new field that aims at contributing to the objectives of Applied Linguistics, by adopting the principles and methodological tools of Corpus Linguistics. In particular, the thesis focuses on language education and seeks to promote the discussion for the use of corpora in Greek as mother tongue teaching and to identify the advantages that derive from exploiting corpora in the language lesson. In this context, the ways in which the methods and findings of Corpus Linguistics can update and enrich the pedagogical language description, the content of the language lesson and the teaching practice are investigated. On this basis, two main issues are highlighted that constitute the primary research objectives: a) the inductive inferencing of pedagogically useful conclusions from findings of data-driven or data-based linguistic inquiry and b) the construction of pedagogically relevant corpora, i.e. corpora that are sui ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24615
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24615
ND
24615
Εναλλακτικός τίτλος
Corpora and language education: exploitation potentials in teaching Greek and construction of pedagogically relevant corpora
Συγγραφέας
Γιάγκου, Μαρία (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Χαραλαμπάκης Χριστόφορος
Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα
Μαρκόπουλος Γεώργιος
Χειλά-Μαρκοπούλου Δέσποινα
Μικρός Γεώργιος
Γούτσος Διονύσης
Ιακώβου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία; Γλωσσολογία σωμάτων κειμένων; Αναγνωστική δυσκολία; Αναγνωσιμότητα κειμένων; Κατηγοριοποίηση κειμένων; Πρώτη γλώσσα; Κατευθυνόμενη από δεδομένα μάθηση; Γλωσσική εκπαίδευση; Παιδαγωγικά κατάλληλα σώματα κειμένων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
381 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)