Φωνολογικά λάθη ελληνόφωνων μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας και μέθοδοι διόρθωσης με τις αρχές της κλινικής φωνολογίας

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα αφορά αφενός στη θεωρητική τεκμηρίωση της Κλινικής Φωνολογίας, στις βασικές αρχές της και στη σημαντικότητα της φωνολογικής επίγνωσης στην εκφορά του προφορικού λόγου. Αφετέρου εστιάζει στην αξιολόγηση του λόγου μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας, στη διάγνωση φωνολογικών λαθών και στη θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την αναδόμηση του φωνολογικού συστήματος των μαθητών αυτών. Εφόσον ο πρωταρχικός σκοπός της γλώσσας είναι η επικοινωνία, στόχος του εκπαιδευτικού είναι η διόρθωση των γλωσσικών παραδρομών των παιδιών, οι οποίες εκδηλώνονται με φωνολογικά λάθη κατά τη χρήση της γλώσσας που επιδρούν στην κατανόηση του λόγου. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας προτείνονται και εφαρμόζονται φωνολογικές ασκήσεις - δραστηριότητες ως θεραπευτική παρέμβαση σε μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας, που έχουν χαμηλό βαθμό φωνολογικής επίγνωσης και εμπίπτουν σε φωνολογικά λάθη, προκειμένου οι μαθητές αυτοί να αντιληφθούν τη διαφοροποιητική λειτουργία των ήχων και τη σημασία της. Έτσι, μέσα από ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research initially focuses on the theoretical background of Clinical Phonology, its basic principles and the importance of phonological awareness during utterances. It is also concerned with evaluating the speech of children in the first grade of primary school, diagnosing phonological errors and intervening therapeutically in order to reconstruct the phonological system of these students. Since the primary goal of language is communication, teachers aim at correcting linguistic slips of their students. These slips are apparent in phonological errors, when using linguistic patterns which affect understanding. The research proposes and examines phonological exercises: activities which aim to correct the speech patterns of students in the first grade of primary school with poor phonological awareness and who, as a result, make phonological errors. The aim of these exercises is to make students understand the differentiating function of sounds and the importance of this function. Con ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30013
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30013
ND
30013
Εναλλακτικός τίτλος
Phonological errors of first grade Greek-speaking pupils and correction techniques according to the principles of clinical phonology
Συγγραφέας
Κολιοραδάκης, Μιχαήλ (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μουδατσάκις Τηλέμαχος
Βάμβουκας Μιχάλης
Παπαδογιαννάκης Νικόλαος
Σπαντιδάκης Ιωάννης
Μουζάκη Αγγελική
Μανωλίτσης Γεώργιος
Κουρκούτας Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Φωνολογία; Φωνολογικά λάθη; Τέστ άρθρωσης; Φωνολογικές ασκήσεις; Γλωσσική επικοινωνία; Φωνολογική επίγνωση; Φωνολογική θεραπεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
298 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)