Η γλωσσική διδασκαλία στην υποχρεωτική εκπαίδευση: η επικοινωνιακή ικανότητα και ο γραπτός λόγος

Περίληψη

Κατά την εκπόνηση της διατριβής γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν η στροφή στην επικοινωνιακή διδασκαλία που ξεκίνησε το 1982 και οι αλλαγές που τη συνόδευσαν σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής οδήγησε σε ανάλογο μαθησιακό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα στόχος είναι να διερευνηθεί αν διαφοροποιείται το επίπεδο της επικοινωνιακής ικανότητας μαθητών που τελειώνουν την τρίτη γυμνασίου (στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) στην κατανόηση γραπτών κειμένων σε σχέση με κοινωνικούς παράγοντες όπως το φύλο, η κοινωνική θέση, ο τόπος διαμονής, η γλώσσα που μιλούν στο σπίτι και το σχολείο το οποίο φοιτούν. Η έρευνα έγινε σε γυμνάσια σε μία μεγαλούπολη, σε αστικό κέντρο κάποιου νομού αλλά και σε περιφερειακά επαρχιακά σχολεία. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκε μια γραπτή δοκιμασία (τεστ). Ο σχεδιασμός της γλωσσικής δοκιμασίας βασίστηκε στη θεωρία της επικοινωνιακής προσέγγισης, σε έρευνες που προηγήθηκαν της παρούσας, στο αναλυτικό πρόγραμμα που ίσχυε την περίοδο συλλογής των δ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In dieser Arbeit wird untersucht, ob die Einführung des kommunikativ-pragmatischen Ansatzes in den griechischen Schulen, die seit 1982 eine Tatsache ist, zur Verbesserung des Niveaus der kommunikativen Sprachkompetenz der Schuler geführt hat. Konkreter gesagt ist es Ziel herauszufinden, ob sich das Niveau beim Leseverstehen der Schüler der dritten Klasse des griechischen Gymnasiums, im Zusammenhang mit sozialen Faktoren unterscheidet. Diese Faktoren sind das Geschlecht der Schüler, der soziale Status der Schüler, der Wohnort der Schüler, die Sprache, mit der sie in ihrer Familie kommunizieren und die Schule, die sie besuchen. Die Forschung hat in Gymnasien einer griechischen Großstadt, einer kleineren griechischen Stadt so wie in regionalen Schulen stattgefunden. Für die Durchführung dieser Forschung wurde ein schriftlicher Sprachtest hergestellt, der auf der Theorie der kommunikativen Sprachkompetenz, auf früheren Forschungen, auf dem schulischen Lehrplan und auf den Schulbüchern, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26216
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26216
ND
26216
Εναλλακτικός τίτλος
Die sprachdidaktik im griechischen schulpflichtbereich: die kommunikative kompetenz und das leseverstehen
Συγγραφέας
Γκαραβέλας, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Γκότοβος Αθανάσιος
Αθανασίου Λεωνίδας
Τικατλίδου Βασιλική
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Μαραγκουδάκη Ελένη
Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Πανταζής Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επικοινωνιακή ικανότητα; Κοινωνιογλωσσολογία; Γλωσσική διδασκαλία; Αναλυτικά προγράμματα; Γραπτός λόγος; Αξιολόγηση γλωσσικής επίδοσης; Κοινωνική διαφοροποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 314 σ. και Β΄τόμος 93 σ.), πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)