Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:
Ταξινόμηση ανά:
Σε σειρά:
Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2024Μοντελοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων φυτοαποκατάστασης οργανικών ρύπωνΠετούση, Μαργαρίτα Α.
2024Improvement of water quality and bioproduction of high added-value products from the integrated cultivation of marine sponges in fish aquaculture systemsΒαραμογιάννη-Μαματσή, Δέσποινα Α.
2023Technological applications for human health and performance across different environmentsΜάντζιος, Κωνσταντίνος Β.
2023The role of soil microogranisms in the mitigation of the environmental deterioration imposed by the use and dispersal of anthelminthic veterinary drugsΛαγός, Ευστάθιος Κ.
2023Application of nano-bubbles in drinking water disinfection and the operation of bioreactorsΣερίδου, Πετρούλα Α.
2023Fate of plastics and microplastics in the marine environmentΚαρκανοραχάκη, Αικατερίνη Α.
2023Ολιστική διαχείριση παραπροϊόντων ελαιουργίας προς παραγωγή ενέργειας και χρήσιμων προϊόντων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίαςΜάνθος, Γεώργιος Ν. 
2023Improvement of enzyme systems for the efficient utilization of the hemicellulosic component of lignocellulosic biomassΠεντάρη, Χριστίνα Μ. 
2023Environmental fate and interactions of veterinary antibiotics with the soil microbial community: resistance, biodegradation or ecotoxicity?Κατσίβελου, Ελένη Γ.
2021Προσδιορισμός της φυλογενετικής και μεταβολικής ποικιλομορφίας μικροβιακών κοινοτήτων που συμμετέχουν στην αποδόμηση αποβλήτων βιομηχανιών μεταποίησης αγροτικών προϊόντωνΖέρβα, Ιωάννα Α.
2021Study of the depuration efficiency and microbiology of biobed systems which receive pesticide contaminated effluents from various agro-food processing unitsΠαπαζλατάνη, Χριστίνα Β.
2020Η βιοφωταύγεια ως στοιχείο εξοικονόμησης ενέργειας και αειφορίας στην αρχιτεκτονική και τους υπαίθριους αστικούς και προαστιακούς χώρους στην ελληνική πόληΑρδαβάνη, Ολυμπία Δ.
2020Ενόργανες αναλυτικές τεχνικές για τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με χρήση μεμβρανώνΛίντζος, Λουκάς Γ.
2020Isolation of bacteria that degrade carbamate insecticides and characterization of the functional and ecological role of bacterial genes involved in their hydrolysis in soilΡουσίδου, Κωνσταντίνα Λ.
2020Enhancement of anaerobic digestibility of lipids and optimization of biogas production by implementing emulsification as pre-treatment methodΕυταξίας, Αλέξανδρος Β.
2019Ανακάλυψη καινοτόμων βιοκαταλυτών μυκητιακής προέλευσης και εφαρμογή τους στη βιοεξυγίανση χλωριωμένων αρωματικών ρύπωνΝικολάιβιτς, Ευστράτιος Λ.
2019Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας επιτραπέζιας ελιάς με βιοτεχνολογικές διεργασίες για την παραγωγή συστατικών τροφίμωνΠαπαδάκη, Ευγενία Κ.
2019Διερεύνηση μικροβιακών κοινοτήτων ικανών να αποδομούν μικρορύπουςΝαβροζίδου, Ευσταθία Λ.
2019Βιοεξυγίανση και αξιοποίηση αναερόβια επεξεργασμένων αγροτο-κτηνοτροφικών και αστικών οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με τη χρήση μικροφυκώνΚούτρα, Ελένη Κ.
2019Bioprocess development for the production of 1,3-propanediol and 2,3-butanediol using food waste and crude renewable resources from biodiesel and cane sugar production processesΜάινα, Σοφία Χ.