Ολιστική διαχείριση παραπροϊόντων ελαιουργίας προς παραγωγή ενέργειας και χρήσιμων προϊόντων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας

Περίληψη

Στην διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου, περίπου 20% του βάρους του ελαιόκαρπου αντιστοιχεί σε ελαιόλαδο ενώ περίπου 80% εξέρχεται από τα ελαιοτριβεία με τη μορφή αποβλήτου. Η εξαγωγή ελαιόλαδου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τους τύπους και τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων αποβλήτων: α) παραδοσιακή συμπίεση, β) δύο φάσεων, όπου λαμβάνονται ελαιόλαδο και διφασικό απόβλητο και (γ) τριών φάσεων, όπου λαμβάνεται ελαιόλαδο, πυρήνας και τριφασικό απόβλητο ελαιοτριβείου. Τα απόβλητα ελαιοτριβείου αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ρεύματα αποβλήτων στις χώρες της Μεσογείου, με την ανεξέλεγκτη διάθεση τους στο έδαφος, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επεξεργασία, να έχει σημαντικές επιπτώσεις. Η ύπαρξη φαινολών στα απόβλητα ελαιοτριβείου επιδρά αρνητικά τόσο στην ανάπτυξη των καλλιεργειών, όσο και στους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο έδαφος. Επίσης, το υψηλό οργανικό τους περιεχόμενο έχει σημαντική συνεισφορά στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, στις περιοχές ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

During the olive oil production process, about 20% of the weight of the olive fruit corresponds to olive oil and about 80% corresponds to a waste stream. Olive oil extraction can be carried out in three different ways depending on the types and characteristics of the waste produced: (a) traditional pressing, (b) two-phase, where olive oil and two-phase olive pomace are obtained, and (c) three-phase, where olive oil, kernel, and three-phase olive mill wastewater are obtained. Oil mill wastes are some of the most important waste streams in the Mediterranean countries, with uncontrolled land disposal without treatment having a significant impact. The presence of phenols in these waste streams has a negative effect on both crop growth and the micro-organisms present in the soil. In addition, their high organic content contributes significantly to environmental degradation in areas of uncontrolled disposal. There are no specific management methods for these types of waste, with most of them ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2024)
DOI
10.12681/eadd/54991
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54991
ND
54991
Εναλλακτικός τίτλος
Holistic management of olive oil by-products for the production of energy and useful products in the context of the circular economy
Συγγραφέας
Μάνθος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Κορνάρος Μιχαήλ
Κούκος Ιωάννης
Δημαρόγκωνα Μαρία
Παρασκευά Χριστάκης
Φουντουλάκης Μιχαήλ
Βαγενάς Δημήτριος
Παπαδάκης Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Βιοτεχνολογία ➨ Περιβαλλοντική βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αναερόβια χώνευση; Απόβλητα ελαιοτριβείων; Κομπόστ; Ανάλυση κύκλου ζωής; Τεχνοοικονομική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.