Βελτίωση ενζυμικών συστημάτων για την αποδοτική αξιοποίηση της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας

Περίληψη

Η αξιοποίηση του δυναμικού της φυτικής βιομάζας ως ανανεώσιμη πρώτη ύλη για βιομηχανικές εφαρμογές αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την επίτευξη “πράσινων” και βιώσιμων τεχνολογιών. Ωστόσο, η εγγενής ετερογένεια και η πολυπλοκότητα της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας αποτελούν πρόκληση για την ευρεία εκμετάλλευσή της. Η παρούσα έρευνα επισημαίνει τον κομβικό ρόλο της ενζυμικής αποικοδόμησης της φυτικής βιομάζας ως μια βιώσιμη, φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων, εστιάζοντας στη διαλεύκανση νέων ενζυμικών δραστηριοτήτων και εξειδικεύσεων. Ειδικότερα, διερευνήθηκε ο σημαίνων ρόλος καινοτόμων ενζυμικών δράσεων στη βιοαποικοδόμηση λιγνινοκυτταρινούχων υποστρωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες γνώσεις σχετικά με τα ανθεκτικά δομικά χαρακτηριστικά της λιγνινοκυτταρίνης. Διανύοντας μια εποχή που απαιτεί βιώσιμες πρακτικές, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να βελτιστοποιήσει τα ενζυμικά συστήματα, με σκοπό να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη βιοαποικοδόμηση της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Leveraging the potential of plant biomass as a sustainable resource for industrial applications constitutes a significant pillar in the pursuit of green and sustainable technologies. However, the inherent heterogeneity and complexity of lignocellulosic biomass present formidable challenges to its widespread exploitation. This research underscores the pivotal role of enzymatic degradation and upgrading as a viable, eco-friendly approach to overcome these obstacles, focusing on the elucidation of novel enzymatic activities and specificities. Particularly, the consequential role of new enzymatic specificities in the biodegradation of lignocellulosic substrates was investigated, considering recent insights into the recalcitrant structural features of lignocellulose. Traversing an era that demands sustainable practices, this study attempts to optimize enzymatic systems, intending to pave the way for efficient, innovative strategies in biomass biodegradation, thereby amplifying the industria ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/55337
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55337
ND
55337
Εναλλακτικός τίτλος
Improvement of enzyme systems for the efficient utilization of the hemicellulosic component of lignocellulosic biomass
Συγγραφέας
Πεντάρη, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Μανούσος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας IV: Σύνθεση και Ανάπτυξη Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV)
Εξεταστική επιτροπή
Τόπακας Ευάγγελος
Δημαρόγκωνα Μαρία
Ζέρβα Αναστασία
Βουγιούκα Σταματίνα
Καταπόδης Πέτρος
Βλυσίδης Ανέστης
Μαμμά Διομή
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Βιοτεχνολογία ➨ Περιβαλλοντική βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ημικυτταρίνη; Ενζυμική βιοαποικοδόμηση; Ένζυμα; Ξυλανάσες; Εστεράσες; Αραβινοφουρανοζιδάσες; Συνεργιτισμός; Λιγνινοκυτταρινούχος βιομάζα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.