Προσδιορισμός της φυλογενετικής και μεταβολικής ποικιλομορφίας μικροβιακών κοινοτήτων που συμμετέχουν στην αποδόμηση αποβλήτων βιομηχανιών μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Περίληψη

Η πραγματοποίηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής βασίστηκε στη διεξοδική διερεύνηση της φυλογενετικής και μεταβολικής ποικιλομορφίας των μικροβιακών κοινοτήτων που συμμετέχουν στην αποδόμηση αποβλήτων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τόσο σε ανεπεξέργαστα απόβλητα ή σε απόβλητα που έχουν υποστεί αυθόρμητη ζύμωση, όσο και κατά τη βιολογική επεξεργασία αυτών σε βιοαντιδραστήρες ακινητοποιημένης βιομάζας. Η διερεύνηση αυτή εστιάστηκε σε υγρά απόβλητα και υπολείμματα των κυριότερων διεργασιών μεταποίησης του αγροτοβιομηχανικού τομέα, ήτοι απόβλητα χυμοποίησης πορτοκαλιών, τη μεταποίηση πιπεριάς και απόβλητα που προκύπτουν από την παρασκευή τουρσιού (κάπαρης). Η διερεύνηση των μικροβιακών κοινοτήτων διεξήχθη μέσω σύγχρονων τεχνικών μαζικής αλληλούχισης, αλλά και μέσω απομόνωσης νέων στελεχών μικροοργανισμών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος, για την αξιοποίηση αυτών τόσο στην ενζυμική τεχνολογία και στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών, όσο και στην αποδόμηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων. Η ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis thoroughly investigated the phylogenetic and metabolic diversity of microbial communities involved in the degradation of agricultural waste, both raw or spontaneously fermented and biologically treated in immobilized cell bioreactors. The research focused on wastewater and residues, which originated from the main productive processing procedure of the agro-industrial sector, including juicing of oranges, the processing of pepper and the pickling of capers. The investigation of microbial communities was carried out via high-throughput amplicon sequencing techniques, as well as via the isolation of microbial strains of biotechnological interest, that could be potentially used in enzyme technology and in the food and beverage industry, but also in the biodegradation of agro-industrial wastewaters. The estimation of hydrolytic activity of both immobilized biomass and microbial isolates through the assessment of the activity of the major enzymes involved in the degradatio ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49672
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49672
ND
49672
Εναλλακτικός τίτλος
Determination of phylogenetic and metabolic diversity of microbial communities involved in the degradation of wastes from agro-processing industries
Συγγραφέας
Ζέρβα, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων
Εξεταστική επιτροπή
Ντούγιας Σπυρίδων
Μελίδης Παράσχος
Κάγκαλου Ιφιγένεια
Μπεζιρτζόγλου Ευγενία
Τσιάμης Γεώργιος
Παπαδέλλη Μαρίνα
Καβρουλάκης Νεκτάριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Διαχείριση και Διάθεση αποβλήτων
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Βιοτεχνολογία ➨ Περιβαλλοντική βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοποικιλότητα; Βιοαποδόμηση; Συστήματα ακινητοποιημένης βιομάζας; Αγροτοβιομηχανικά απόβλητα; Αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα; Μικροβιακή οικολογία; Περιβαλλοντική μικροβιολογία και βιοτεχνολογία; Μικροβιακές κοινότητες; Αξιοποίηση βιομάζας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.