Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας επιτραπέζιας ελιάς με βιοτεχνολογικές διεργασίες για την παραγωγή συστατικών τροφίμων

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για νέες διεργασίες βιοτεχνολογικής αξιοποίησης των υγρών αποβλήτων εκπίκρανσης και έκπλυσης της επεξεργασίας ισπανικού τύπου της πράσινης ελιάς, για την παραγωγή συστατικών τροφίμων με παράλληλη απορρύπανσή τους. Η έρευνα εστίασε στην παραγωγική διαδικασία της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Στην Ενότητα Α αναδείχθηκε ότι τα απόβλητα, παρά την εποχική διακύμανση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τους, είχαν υψηλή τιμή COD. Για την επεξεργασία τους επιλέχθηκε ο μύκητας Α. niger B60 (επίπεδο βιοασφάλειας 1), ο οποίος αναπτύχθηκε ικανοποιητικά σε ένα μεγάλο εύρος αρχικής συγκέντρωσης ολικών πολικών φαινολών (0,2 g/L έως 1,5 g/L), αποικοδομώντας πλήρως και ταχέως τις απλές φαινόλες. Τα επεξεργασμένα απόβλητα είχαν χαμηλότερη φυτοτοξικότητα και μειωμένα επίπεδα COD. Η τεκμηρίωση της αποικοδόμησης των φαινολών μηχανιστικά και οι πληροφορίες για τις ενώσεις που σχηματίστηκαν, αναμένεται να διευκολύνουν την περαιτέρω επεξεργασία για πλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis was to develop know-how for the simultaneous decontamination and valorization of lye and washing water effluents of the Spanish style green olive processing toward the production of food ingredients via new biotechnological processes. The research focused on the production process of the Chalkidiki-type green olive. In Chapter A was highlighted that the effluents, despite their seasonal variation in physicochemical characteristics, had a high COD value. The fungus A. niger B60 (biosafety level 1) was chosen for their treatment and exhibited good growth ability over a wide range of initial total polar phenol content (0.2 g/L to 1.5 g/L), by completely and rapidly degrading simple phenols. The treated wastewaters were less phytotoxic with reduced COD values. Documentation of the phenol degradation mechanistically and the information about the newly formed compounds is expected to facilitate subsequent treatment for complete decontamination of the wastewaters. In Ch ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46527
ND
46527
Εναλλακτικός τίτλος
Table olive processing wastewater valorization via biotechnological processes toward the production of food ingredients
Συγγραφέας
Παπαδάκη, Ευγενία Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας. Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Εξεταστική επιτροπή
Μαντζουρίδου Φανή
Κιοσέογλου Βασίλειος
Τσιμίδου Μαρία
Μπεκατώρου Αργυρώ
Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη
Μπότσαρης Γεώργιος
Νενάδης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Μηχανική & Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Υγρά απόβλητα βιομηχανίας επιτραπέζιας ελιάς; Βιοτεχνολογικές διεργασίες; Γαλακτικά βακτήρια; Κιτρικό οξύ; Υδρολυτικά ένζυμα; Μεθοδολογία επιφάνειας απόκρισης; Μεθοδολογία σχεδιασμού μειγμάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
5, xviii, 235 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα