Διδακτικές επιδράσεις της μοντεσσοριανής μεθόδου στη γνωστική ανάπτυξη από την προσχολική στην πρωτοσχολική ηλικία: η περίπτωση του Μοντεσσοριανού σχολείου Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Η μέθοδος Montessori προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση στη δημόσια και ιδιωτική παρεχόμενη εκπαίδευση. Σε διεθνές επίπεδο, έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες έρευνες οι οποίες διερευνούν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης γνωστικών όσο και κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων σε παιδιά με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η μέθοδος Montessori εφαρμόζεται κυρίως στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ερευνητικές προσπάθειες για τη διερεύνηση της επίδρασης της μεθόδου σε μαθητές των ηλικιών αυτών στη χώρα μας είναι σημαντικά πιο περιορισμένες απ’ ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, ο εμπλουτισμός της ερευνητικής βιβλιογραφίας αναφορικά με τη διερεύνηση της επίδρασης της μεθόδου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να αξιοποιηθεί ενισχυτικά στην κατεύθυνση βελτίωσης των υφιστάμενων διδακτικών πρακτικών για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Βάσει των προαναφερθέντων, κύριος στόχος εκπόνηση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Montessori method offers an alternative approach to public and independent schooling. The effectiveness of the method towards accomplishing cognitive and socioemotional skills is being studied in various educational systems worldwide. In the Greek educational system, the Montessori teaching method is usually implemented in preschool and primary educational settings. Research efforts to investigate the effect of the method on students of these ages in our country are significantly more limited than in other European countries. In this context, the enrichment of the research literature regarding the investigation of the effect of the method on the Greek educational system can be used as reinforcement in the direction of improving existing teaching practices and learning outcomes. Based on the above, the main objective of this research was to study the impact of the Montessori method on cognitive development in terms of early mathematical and language competence across the different l ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55597
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55597
ND
55597
Εναλλακτικός τίτλος
Didactic effects of the montessori method on cognitive development from preschool to primary school age: the case of the Montessori school of Thessaloniki
Συγγραφέας
Σιαβίκη, Αθανασία (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Τύμπα Ελένη
Καραβίδα Βασιλική
Φύκαρης Ιωάννης
Αναστασίου Σοφία
Νικηφορίδου Ζωή
Καινούργιου Ελένη
Βρυώνης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Μοντεσσόρι; Μέθοδος διδασκαλίας; Γνωστική ανάπτυξη; Πρώιμη μαθηματική επάρκεια; Γλωσσική ικανότητα; Προσχολική εκπαίδευση; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)