Μία συνεισφορά στην κρυπτανάλυση των κρυπτογραφικών σχημάτων (EC)DSA και NTRU

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε το κρυπτοσύστημα NTRU και την ψηφιακή υπογραφή (EC)DSA, και παρουσιάζουμε καινούργιες επιθέσεις που βασίζονται στα δικτυωτά. Αρχικά παρουσιάζουμε τα δύο συστήματα και σχολιάζουμε τις προηγούμενες επιθέσεις σε αυτά. Έπειτα παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά αποτελέσματα από την θεωρία των δικτυωτών. Στην συνέχεια περιγράφουμε μία επίθεση στην ψηφιακή υπογραφή (EC)DSA, η οποία ανάγει το πρόβλημα της εύρεσης του μυστικού κλειδιού στο CVP για ένα συγκεκριμένο δικτυωτό, και στην συνέχεια εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο του Babai. Συνεχίζοντας με το (EC)DSA, παρουσιάζουμε μία επίθεση η οποία χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο απαρίθμησης του Kannan παίρνοντας ως δεδομένο ότι κάποια από τα εφήμερα κλειδιά έχουν κοινά bits σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Η τελεταία επίθεση στο (EC)DSA, είναι μία ειδική περίπτωση όπου τα κλειδιά είναι αρκετά μικρά. Παρουσιάζουμε έναν αλγόριθμο σε αυτή την κατεύθυνση και δίνουμε δύο εφαρμογές όπου η μία αφορά το bitcoin. Τέλος μελετάμε το κρυπτοσύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis, we examine the NTRU cryptosystem and the DSA signature and provide new lattice theory-based attacks against them. We start by introducing the two systems and outlining the prior attacks against them. Then we present the most significant findings from the theory of lattices. Τhese attacks heavily rely on lattice theory. Next, we introduce an attack on(EC)DSA that reduces the problem of finding the secret key to a CVP problemfor a specific lattice and makes use of Babai’s algorithm. Continuing with(EC)DSA, we present an attack that uses Kannan’s enumeration algorithm and takes as its hypothesis that a number of ephemeral keys share specificbits. The last attack on the (EC)DSA is a case when the secret and ephemeral keys are quite small. We present an algorithm in this direction, and we give two applications, one of which refers to bitcoin. Finally, we study the NTRU cryptosystem and show how the problem of finding the plaintext message isrelated to a CVP problem for a spe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55576
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55576
ND
55576
Εναλλακτικός τίτλος
A contribution to the cryptanalysis of cryptographic schemes (EC)DSA and NTRU
Συγγραφέας
Αδαμούδης, Μάριος (Πατρώνυμο: Άγγελος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης
Εξεταστική επιτροπή
Πουλάκης Δημήτριος
Μαλικιώσης Ρωμανός-Διογένης
Δραζιώτης Κωνσταντίνος
Πάπιστας Αθανάσιος
Γαρεφαλάκης Θεόδουλος
Κολοκοτρώνης Νικόλαος
Κωνσταντίνου Ελισάβετ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Εφαρμοσμένα μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού; Κρυπτανάλυση; Ψηφιακή υπογραφή DSA; Κρυπτοσύστημα NTRU
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.