Η συγκριτική μελέτη πολιτικών ανάπτυξης των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται πολλές κοσμογονικές αλλαγές σε όλους σχεδόν τους τομείς του διεθνούς περιβάλλοντος και μέσω αυτών έχει διαπιστωθεί ότι η εκπαίδευση αποτελεί τον σημαντικότερο διαμορφωτικό παράγοντα τόσο στις οικονομικές όσο και στις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καλείται να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αναδυόμενες προκλήσεις και αλλαγές και έτσι η εκπαίδευση αναδεικνύεται σε βασικό πεδίο δράσης καθώς συνδέεται άρρηκτα με τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους των ευρωπαϊκών προοπτικών ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, όλες οι πρωτοβουλίες και οι προωθούμενες παρεμβάσεις, δράσεις και στρατηγικές των κρατών μελών της ΕΕ θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και συνεπείς με την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική της. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια, και σε συνδυασμό με τη σοβαρή δοκιμασία λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, η οποία με τη σειρά της έπληξε τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και λόγω τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Over the last decades are becoming many cosmogonic changes in almost all sectors of the international environment, and through these, it has been established that education constitutes the most important formative factor in both economic and socio-political developments. The European Union (EU) is called upon to address all these emerging challenges and changes and so, education is emerging as a key area of action as it inextricably interconnects with the economic and social parameters of European growth prospects. For this reason, all initiatives and promoted interventions, actions and strategies of the EU member states should be inextricably linked and consistent with its respective education policy. In line with the new data, which have emerged over the last few years, and in conjunction with the serious ordeal due to the 2008 global financial crisis which in turn affected most of the EU Member States, but also because of the Covid-19 pandemic that still plagues humanity, and which ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54552
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54552
ND
54552
Εναλλακτικός τίτλος
The comparative study of policies for development of secondary schools in some member states of the European Union
Συγγραφέας
Σπυριδοπούλου, Νικολέτα (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
South-West University "Neofit Rilski"
Εξεταστική επιτροπή
Churukova-Zdravkova Lydia
Totseva-Ruseva Yanka
Mihova-Velikova Marinela
Georgieva-Spasova Vanya
Tsokov-Borisov Galin
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτικές; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Ευρωπαϊκή Ένωση; Συγκριτική μελέτη
Χώρα
Βουλγαρία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)