Η ιατρική στο Βυζάντιο: βιοϊατρική και εκκλησιαστική προσέγγιση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική Διατριβή ερευνά συστηματικώς την οργάνωση και λειτουργία των βυζαντινών Νοσοκομείων και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, τα οποία σχεδιάσθηκαν και λειτούργησαν ειδικώς για τη θεραπεία «πασχόντων». Ειδικότερα, όμως, περιγράφεται η παράμετρος της εκκλησιαστικής φιλανθρωπίας, η οποία απετέλεσε, σε άρρηκτη συζυγία με την πολιτειακή θεωρία, θεμελιώδη παράγοντα για την ίδρυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Η όλη έρευνα στηρίχθηκε αποκλειστικώς στο εμπειρικό υλικό των πηγών: κείμενα βυζαντινών ιατρών, αυτοκρατορική νομοθεσία, κείμενα εκλλησιαστικών πατέρων και συγγραφέων, βυζαντινών ιστορικών και ιστοριογράφων, κτητορικά ιερών μονών, αγιολογικά κείμενα, επιγραφές. Επικουρικώς δε στην αρμόδια βιβλιογραφία για διερεύνηση ειδικών ζητημάτων.Από τα κείμενα αυτά αντλήσαμε σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο οργάνωσης ή λειτουργία των βυζαντινών νοσοκομείων. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις ανωτέρω πηγές κατέστησαν εμφανή τη βεβαιότητα ότι οι «Ξενώνες» (βυζαντινά Νοσοκομεία) συγκροτήθηκαν α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis systematically investigates the organization and operation of Byzantine hospitals and charitable institutions, which were designed and operated specifically for the treatment of the 'sick'. In particular, however, it describes the aspect of ecclesiastical charity, which, inextricably linked to the constitutional theory, was a fundamental factor in the establishment of hospitals. The entire research was based exclusively on the empirical material of the sources: texts of Byzantine physicians, imperial legislation, texts of electoral fathers and writers, Byzantine historians and historiographers, buildings of holy monasteries, hagiological texts, inscriptions. In addition, the relevant literature for the investigation of specific issues. From these texts we have drawn important information on the way Byzantine hospitals were organized or functioned. The data obtained from the above sources have made it clear that the 'Xenones' (Byzantine hospitals) were established ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2024)
DOI
10.12681/eadd/54230
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54230
ND
54230
Εναλλακτικός τίτλος
Medicine in Byzantium: biomedical and ecclesiastical approach
Συγγραφέας
Πολυκανδριώτης, Δωρόθεος-Σταύρος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Χανιώτης Δημήτριος
Χανιώτης Φραγκίσκος
Θαλασσινός Νικόλαος
Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη
Κριεμπάρδης Αναστάσιος
Μπελούκας Απόστολος
Μπάκας Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Ιατρική ιστορία; Βιοϊατρικά κείμενα; Βυζάντιο (δίκαιο, θεσμοί, κοινωνική, ιστορία); Εκκλησιαστική ιστορία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.