Ιωσήφ Ανδρούσης (1770-1844): ο πρώτος μινίστρος της Θρησκείας και του Δικαίου και πρώτος Επίσκοπος της Μεσσηνίας

Περίληψη

Ἰωσὴφ Ἀνδρούσης (1770-1844 ) Ὁ πρῶτος μινίστρος τῆς Θρησκείας καὶ τοῦ Δικαίου καὶ πρῶτος Ἐπίσκοπος ΜεσσηνίαςΤὸ παρὸν πόνημα παρουσιάζει τὴν ἔκδοση ἀνεκδότων ἐγγράφων τοῦ Ἰωσὴφ Ἐπισκόπου Μεσσήνης (τοῦ ἀπὸ Ἀνδρούσης) πρώτου Μινίστρου τῆς Θρησκείας καὶ τοῦ Δικαίου μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἐπιχειρεῖται προσπάθεια γιὰ τὴν κατανόηση τῆς πολυσχιδοῦς προσωπικότητάς του καὶ τῆς ἐποχῆς τῆς δράσης του.-Τὸ πρῶτο μέρος ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴ βιογραφία τοῦ Ἰωσὴφ Ἀνδρούσης.-Τὸ δεύτερο μέρος ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν ἒκδοση καὶ μεταγραφὴ 130 ἀνεκδότων χειρογράφων τοῦ Ἰωσὴφ Μεσσήνης, ἤτοι μεγάλου τμήματος τοῦ πρώτου Καταστίχου τῆς Ἐπισκοπῆς Μεσσήνης, καθὼς καὶ ἄλλων ἐγγράφων τῆς ἀλληλογραφίας τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ τὸ ἔτος 1834 ἓως τὸ 1843, τὰ ὁποῖα ἀνήκουν στὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Κατὰ τὴν μεταγραφὴ διατηρήθηκε ἡ ὀρθογραφία καὶ ἡ σύνταξη τῶν χειρογράφων κειμένων.-Στὸ τρίτο μέρος σχολιάζονται τὰ παραπάνω ἐκδοθέντα χειρόγραφα. Ὁ ἐπίσκοπος Μεσσήνης (ὁ ἀπὸ Ἀνδρούσης) Ἰωσὴφ ὑπῆρξε μεγάλη προσωπικότητα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Joseph of Androussa (1770-1844) The first Minister of Religion and Law and first Bishop of Messinia This essay presents the edition of unpublished documents of Bishop Joseph of Messina (from Androussa), first minister of Religion and Law after the Revolution of 1821. It attempts to understand this multi-dimentional personality and the era of his active duty. -The first part consists of the biography of Joseph of Androussa. -The second part consists of the publication and transcription of 130 unpublished manuscripts of Joseph of Messina, ie a large part of the first register of the Bishop of Messina as well as other documents of correspondance belonging to Joseph, dating between the years 1834 and 1843. During the transcription process, the spelling and syntax of the manuscripts was maintained. -The third part discusses the aforementioned edited manuscripts. The Bishop of Messina (from Androussa) was a person of great significance for pre- and post-revolutionary Greece. Both historical ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/32106
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/32106
ND
32106
Εναλλακτικός τίτλος
Joseph of Androussa (1770-1844): the first Minister of Religion and Law and first Bishop of Messinia
Συγγραφέας
Μπουγάς, Ιωάννης του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Εξεταστική επιτροπή
Πέννα Βασιλική
Καρδαράς Χρήστος
Χρήστου Αθανάσιος
Ξανθάκη - Καραμάνου Γεωργία
Σιδέρη - Τόλια Αριστέα
Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος
Καπετανάκη Σοφία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ἰωσὴφ Ἀνδρούσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
281 σ, εικ., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)