Οδυσσέας Ελύτης: η "Ισόβια Στιγμή" και ο "Προπατορικός Παράδεισος": σπουδή κοσμολογικού μύθου

Περίληψη

Η διατριβή φέρει τον τίτλο: «Οδυσσέας Ελύτης: Η ‘Ισόβια Στιγμή’ και ο ‘Προπατορικός Παράδεισος’. Σπουδή Κοσμολογικού Μύθου.» και αφορά στα θέματα: πραγματικό, χρόνος και (λογοτεχνικός) μύθος. Ο στόχος της μελέτης συνοψίζεται στην εξέταση των τριών θεμάτων (Πραγματικό, Χρόνος, Μύθος) στο σύνολο του ποιητικού έργου του Ελύτη, σε σχέση με το ξεκίνημα και την αφομοίωση της υπερρεαλιστικής θεωρίας, την φάση της κρυστάλλωσης της ποιητικής και της ποίησής του. Όσο αφορά στη μεθοδολογία εξετάζεται η «Θεματική Μέθοδος» ανάλυσης των κειμένων της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία συνδέεται με τον κλάδο των θεματικών σπουδών και κυρίως με την συγκριτική γραμματολογία, η οποία μελετά κείμενα διαφόρων εποχών ή και εθνών ως προς τα κοινά τους «θέματα».Ορίζονται και οριοθετούνται οι όροι: «θέμα» και «μοτίβο», καθώς και οι τύποι οργάνωσης των θεματικών αυτών στοιχείων. Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές αρχές των κριτικών, που πλαισιώνουν την Θεματική Κριτική, όπως: η Φαινομενολογική Κριτική, η Σχ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral thesis has the title: “Odysseas Elytis: The “Livelong Moment” and the “Original Paradise”. Study of the Cosmological myth.” and it regards to these subjects: reality, time and (literary) myth.The target of the study is the examination of the three themes (Reality, Time, Myth) in the total of the poetical work of Elytis, compared with the beginning and the assimilation of the surrealistic theory, the phase of the crystallization of the poetry and his poems.Regarding the methodology, we are studying the “Thematic Theory” of analysis of texts from this particular study, which is connected with the branch of the thematic studies and mostly with the comparative grammatology that studies texts of different eras or nations concerning their common “themes”.We define and delimit the terms: “theme” and “motif” and the types of organization of these thematic elements. We present the critics’ basic theoretical principles that frame the Thematic Criticism, such as: the Phenomenological ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43847
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43847
ND
43847
Εναλλακτικός τίτλος
Odysseas Elytis: the "Livelong Moment" and the "Original Paradise": study of the cosmological myth
Συγγραφέας
Κουρούπη, Μαρία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κατσίκη-Γκίβαλου Άντα
Μερακλής Μ.Γ.
Πάτσιου Βασιλική
Καλογήρου Γεωργία
Πηλαρινός Θεοδόσης
Πολίτης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Τέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Ισόβια στιγμή; Προπατορικός παράδεισος; Κοσμολογικός μύθος; Πραγματικό; Χρόνος; (Λογοτεχνικός) μύθος; Θέμα; Μοτίβο; Θεματική κριτική; Φαινομενολογική κριτική; Σχολή Γενεύης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
607 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)