Η άσκηση της ιατρικής κατά τη βυζαντινή περίοδο - αντιμετώπιση των κακώσεων των μαλακών και σκληρών ιστών

Περίληψη

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, Ελλήνων και Ξένων επιστημόνων , που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της βυζαντινής ιατρικής , κατά πρώτο λόγο συνίσταται στη διατήρηση της αρχαίας κληρονομιάς και στη κληροδότησή της στη δυτική ιατρική. Η βυζαντινή ιατρική βασίστηκε στο πνεύμα του Ιπποκράτη και του Γαληνού, καίτοι προσέλαβε χαρακτήρα δογματικό κάτω από την κυριαρχία του χριστιανισμού. Ειδικότερα, κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο αναπτύχθηκαν αναμφίβολα οι ειδικές γνώσεις στην παθολογία και διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο οι χειρουργικές τεχνικές, παρά το ότι τα γενικά δόγματα των παθήσεων παρέμειναν περιορισμένα στα όρια τη αρχαιότητας και σύμφωνα με τους παλαιότερους ιστορικούς, υπήρχε πλήρης στασιμότητα της ανατομικοφυσιολογικής έρευνας. Το τελευταίο αυτό στοιχείο πρέπει να αμφισβητηθεί , σύμφωνα με τη νεώτερη έρευνα γιατί προέκυψαν τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι γινόταν νεκροτομές πάνω σε ανθρώπους στη βυζαντινή αυτοκρατορία, α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

By the study of bibliography, of Greek and Foreigner scientists, that were used at the elaboration of the present thesis, it was realised that the offer of the Byzantine medicine, at first consists in the maintenance of her ancient heritage and in the bequest to the western medicine. The Byzantine medicine was based on the spirit of Hippocrates and Galinos, although it engaged dogmatic character under the domination of Christianity. More specifically, at the early Byzantine period was developed indubitably the special knowledge in the pathology and were maintained in high level the chirurgical techniques, despite that the general doctrines of diseases remained limited in the limits of antiquity and according to the older historians, existed complete stagnation of anatomicophysiological research. This last element should be disputed, according to the newer research because evidences resulted that prove that necrotomies were done on persons in the Byzantine empire, even if rather in ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21109
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21109
ND
21109
Εναλλακτικός τίτλος
The practice of medicine at the byzantine period - treatment of lesions of soft and hard tissues
Συγγραφέας
Νάστα, Μαρία (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Ανατομίας
Εξεταστική επιτροπή
Δημητρίου Θέσπις
Κουσκούκης Κωνσταντίνος
Σιβρίδης Ευθύμιος
Βερέττας Διονύσιος-Αλέξανδρος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Παπαλουκάς Χρήστος
Φίσκα Αλίκη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ιατρική; Ιστορία; Μαγεία; Βότανα; Εξέλιξη; Ομηρική ιατρική; Λαϊκή ιατρική; Πρακτική ιατρική; Ιαματικά λουτρά; Θερμά λουτρά; Ιπποκρατική ιατρική; Μεσαιωνική ιατρική; Βυζαντινή Ιατρική; Θρησκείες; Φιλανθρωπία; Εκκλησία; Βυζαντινοί ιατροί; Ξενώνες; Νοσοκομεία στο Βυζάντιο; Κακώσεις; Αντιμετώπιση; Τραυματολογία; Επιδεσμολογία; Θεραπεία; Αναγέννηση; Ανατομία; Ορθοπεδική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
136 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)