Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για την εφαρμογή συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (inclusive education)

Περίληψη

Η πρώιμη παιδική ηλικία είναι μια κρίσιμη περίοδος μάθησης και ανάπτυξης και μια ευκαιρία για την πρόληψη πιθανών καθυστερήσεων και δυσκολιών. Η συμμετοχή των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση έχει θετική επίδραση στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η πρώιμη παιδική ηλικία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτική συμπεριληπτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα για τα παιδιά που κινδυνεύουν από κοινωνικό-οικονομικό αποκλεισμό και τα παιδιά σε μειονεκτικά περιβάλλοντα. Η συμπερίληψη απαιτεί μια αλλαγή νοοτροπίας και μια διαδικασία συστημικής μεταρρύθμισης και συντονισμένης δράσης σε διάφορα επίπεδα, όπως νομικό, πολιτικό, οργανωτικό, παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό κ.λπ.Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση και ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών, των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για την εφαρμογή συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Early childhood is a critical period of learning and development and an opportunity to prevent potential delays and difficulties. Children's participation in preschool education has a positive effect on their cognitive, social and emotional development. Early childhood is therefore crucial to ensure access to quality inclusive education for all children and particularly for children at risk of socio-economic exclusion and children in disadvantaged settings. Inclusion requires a change in mindset and a process of systemic reform and concerted action at various levels, such as legal, political, organizational, pedagogical, educational, etc. The purpose of this thesis is to investigate and analyze the educational needs, knowledge and skills of preschool teachers for the implementation of inclusive education in Greece.The methodology used is a combination of quantitative and qualitative research. Quantitative data obtained through a questionnaire was supplemented by interviews with pre-sch ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53897
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53897
ND
53897
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the educational needs of preschool teachers for the implementation of inclusive education
Συγγραφέας
Κυριαζοπούλου, Μαρία (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Καραλής Αθανάσιος
Αρβανίτη Ευγενία
Μάγος Κωνσταντίνος
Βαλκάνος Ευθύμιος
Σωτηρόπουλος Λεωνίδας
Φραγκούλης Ιωσήφ
Φύσσα Αριστέα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Λέξεις-κλειδιά
Συμπεριληπτική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)