Έννοιες, υποκείμενες θεωρίες και κατηγοριοποιήσεις δεξιοτήτων: προς μια συνθετική τυπολογία των δεξιοτήτων για την εργασία

Περίληψη

Το πεδίο αναφοράς της διδακτορικής διατριβής είναι οι δεξιότητες. Εντός της εν λόγω ερευνητικής περιοχής, τα συγκεκριμένα αντικείμενα έρευνας είναι (α) η παρουσίαση και ανάλυση του μεταβαλλόμενου περιεχόμενου και της διαχρονικής εξέλιξης της έννοιας της δεξιότητας σε συνδυασμό με τις κυριότερες πολιτικές προτεραιότητες, (β) η εξέταση των βασικών θεωριών στις οποίες θεμελιώνονται η έρευνα και οι σύγχρονες πολιτικές δεξιοτήτων και (γ) η κατασκευή και παρουσίαση μιας συνθετικής κατηγοριοποίησης των διαφορετικών ειδών δεξιοτήτων, με τρόπο που να συγκροτεί αφενός ένα γενικό υπόδειγμα τυπολογίας δεξιοτήτων, αφετέρου ένα εργαλείο πρακτικής διερεύνησης και καταγραφής των αναγκαίων δεξιοτήτων σε επίπεδο επαγγέλματος. Σε αυτό το πλαίσιο βασικοί στόχοι της έρευνας αποτελούν: -Η κατανόηση των διακυμάνσεων και των συνεπαγωγών από τις διαφορετικές και διαχρονικά μεταβαλλόμενες νοηματοδοτήσεις της έννοιας των δεξιοτήτων. -Η διατύπωση ζωτικών επισημάνσεων για τις κύριες ορίζουσες των πολιτικών δεξιοτή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The field of reference of the doctoral thesis is skills. The specific objects of research are (a) the presentation and analysis of the changing content as well as the evolution of the concept of skill in combination with the priorities of the relevant public policies, (b) the examination of the most important theoretical generalizations on which the academic research and the modern skills policies are based; and (c) the construction and presentation of an integrated classification of different types of skills, in a way that forms both a general model of skills typology and a tool for empirical research and assessment of the skills’ needs at the level of the occupation/profession or work position. The main objectives of the research are: -The understanding of the variations and implications of the different -and constantly changing- meanings of the concept of skills. -The making of key comments concerning the main determinants of skill policies. -The presentation and interpretation of t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48510
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48510
ND
48510
Εναλλακτικός τίτλος
Concepts, underlying theories and skills classifications: towards a synthetic typology of employment skills
Συγγραφέας
Λιντζέρης, Παρασκευάς (Πατρώνυμο: Ακύλας)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Καραλής Αθανάσιος
Βεργίδης Δημήτριος
Γουγουλάκης Πέτρος
Βαλκάνος Ευθύμιος
Υφαντή Αμαλία
Κεδράκα Αικατερίνη
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού; Επαγγελματικές δεξιότητες; Εργασιακές δεξιότητες; Ανάπτυξη δεξιοτήτων; Δεξιότητες; Τυπολογίες δεξιοτήτων; Θεωρίες δεξιοτήτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
432 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)