Κριτικός γραμματισμός στα μέσα: η περίπτωση της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίληψη

Κεντρικός σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση της παρουσίας του κριτικού γραμματισμού στα Μέσα στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και συμβάλλοντας σε αυτήν, η εργασία ανατρέχει στο θεωρητικό υπόβαθρο του κριτικού γραμματισμού στα Μέσα και το πραγματεύεται, για να συνεχίσει με αυτό των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων ως πρωτογενές υλικό της έρευνας, αποσκοπώντας να απαντήσει στο ερώτημα εάν και πώς παρουσιάζεται ο κριτικός γραμματισμός στα Μέσα στα ισχύοντα μέχρι σήμερα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια. Η διατριβή διαρθρώνεται σε δύο μέρη (θεωρητικό και ερευνητικό). Όσον αφορά το πρώτο μέρος, αρχικά γίνεται αναλυτική αναφορά στις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις για τα Μέσα, παράθεση βασικών στοιχείων γύρω από την ιστορική και κοινωνική εξέλιξη του εκάστοτε Μέσου της εργασίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφος, διαδίκτυο) καθώς και συζήτηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καθενός. Α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this Philosophical Dissertation is to study the presence of critical media literacy in Greek primary education. Based on existing bibliography but also contributing to it, this paper examines the theoretical background of critical media literacy and discusses it, as well as that of modern curriculum and school textbooks, which constitute its research material, in order to answer if and how critical media literacy is present in the standing curriculum and school textbooks of Greek primary education. This thesis consists of two parts (theoretical background and research). The first part begins with a presentation of the most crucial theoretical approaches to Media, accompanied by significant information on the historical and social evolution of the four media examined (radio, television, cinema and the internet) as well as each medium’s particular characteristics. The second chapter approaches the notion of literacy and its evolution over time, leading to the third ch ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53368
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53368
ND
53368
Εναλλακτικός τίτλος
Critical media literacy: the case of Greek primary education
Συγγραφέας
Γρόλλιου, Μαλαματή (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Λιάμπας Αναστάσιος
Παπαδημητρίου Φωτεινή
Ντρενογιάννη Ελένη
Αλεξίου Βασίλειος
Παυλίδης Περικλής
Γιώτη Λαμπρίνα
Μπονίδης Κυριάκος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Κριτικός γραμματισμός στα μέσα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)