Η νεοελληνική εκπαίδευση στην τριακονταετία 1950-1980 ως βιωμένη εμπειρία και η βιογραφική της σημασία στο πλαίσιο άσκησης του ακαδημαϊκού ρόλου: βιογραφικοί μετασχηματισμοί και εκπαιδευτικές πρακτικές μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

Περίληψη

Το θέμα της παρούσας διατριβής είναι: «Η νεοελληνική εκπαίδευση στην τριακονταετία 1950- 1980 ως Βιωμένη Εμπειρία και η βιογραφική της σημασία στο πλαίσιο άσκησης τουακαδημαϊκού ρόλου. Βιογραφικοί μετασχηματισμοί και εκπαιδευτικές πρακτικές μελών ΔΕΠτου Πανεπιστημίου Πατρών». Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης, η οποίααξιοποιεί τις έννοιες «επιστημονικό πεδίο», «επιστημονικό κεφάλαιο» και «πολιτισμικόκεφάλαιο», και «συμβολική εξουσία» από τη θεωρία του Pierre Bourdieu, ως πλαίσιο τωνθεωρητικών προϊδεασμών και των ευρετικών σχημάτων κατανόησης κατά την ανάλυση τωνδεδομένων, είναι η διερεύνηση των απόψεων των μελών ΔΕΠ, σχετικά με την επίδραση πουασκούν οι ιστορίες ζωής τους στον τρόπο που διδάσκουν, όπως επίσης και των αντιλήψεώντους για την επίδραση του πανεπιστημιακού πεδίου στην άσκηση του ακαδημαϊκούεπαγγέλματος. Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με τη χρήση της βιογραφικήςαφηγηματικής συνέντευξης κατά τα έτη 2013 – 2015. Οι περιπτώσεις που αποτέλεσαν τοδείγμα μας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The topic of this thesis is: "Modern Greek education in the thirty years 1950 - 1980 as a livedexperience and its biographical significance in the context of the academic role. Biographicaltransformations and educational practices of faculty members of the University of Patras".The aim of this research study, which utilizes the concepts of "scientific field", "scientificcapital" and "cultural capital", and "symbolic power" from Pierre Bourdieu's theory, as aframework of theoretical presuppositions and heuristics of understanding in the analysis ofthe data, is to explore faculty members' views on the impact of their life stories on the waythey teach, as well as their perceptions of the impact of the university field on their academicpractice. The research data was collected using the biographical narrative interview during theyears 2013 - 2015. The cases that constituted our sample in this research were 12 female andmale faculty members of the University of Patras. We selected three int ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2023)
DOI
10.12681/eadd/51477
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51477
ND
51477
Εναλλακτικός τίτλος
Modern Greek education in the thirty years 1950 - 1980 as a lived experience and its biographical significance in the context of the academic role: biographical transformations and educational practices of faculty members of the University of Patras
Συγγραφέας
Σολωμού, Άννα του Σπυρίδων
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Τσιώλης Γεώργιος
Ασημάκη Άννα
Καραλής Αθανάσιος
Κουστουράκης Γεράσιμος
Υφαντή Αμαλία
Χρηστάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Βιογραφική έρευνα; Βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη; Βιογραφική αφηγηματική ανάλυση; Επιστημονικό πεδίο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.