Φαινόμενα και έννοιες στην κλίμακα του νάνο: θέματα μάθησης και διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στην εισαγωγή περιεχομένου της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) σε μαθητές της Α/θμιας εκπαίδευσης. Το θεωρητικό πλαίσιο για την μάθηση των εννοιών της Ν-ΕΤ βασίζεται στην εννοιολογική αλλαγή. Η εμπειρική έρευνα συνίσταται σε τρεις φάσεις. Η Α΄ φάση επικεντρώνεται στην ανάδειξη των αρχικών ιδεών μαθητών Ε΄ και ΣT΄ τάξης του Δημοτικού για συγκεκριμένες έννοιες της Ν-ΕΤ. Ερευνητικό εργαλείο ήταν το γραπτό ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που αφορούσαν την έννοια «Μέγεθος», τις «Ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος: φαινόμενο του λωτού», τη νοηματοδότηση του όρου «Νανοτεχνολογία» (Ν=250) και τις «Εφαρμογές της Ν-ΕΤ: φιλτράρισμα του νερού με νανόφιλτρο» (Ν=132). Η Β΄ φάση αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΑ1) για τη Ν-ΕΤ σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης (Ν=60), με σκοπό να μελετηθεί η επίδραση της ΔΜΑ1 στην ανάπτυξη του νανογραμματισμού των μαθητών. Η Γ΄ φάση αφορά τη βελτίωση της ΔΜΑ2 και την εφαρμογή της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation focuses on the introduction of concepts of Nanoscience-Nanotechnology (NST) to primary school students. The theoretical framework for the interpretation of learning is based on the conceptual change approach. The empirical research consists of three phases. In the first phase, research was carried out to highlight the initial conceptions of 5th and 6th grade primary school students for specific NST concepts. The research tool was the written questionnaire with open-ended questions concerning the concept of "Size", the "Size-dependent properties: lotus effect", the meaning of the term "Νanotechnology" (N=250) and the "Applications of NST: filtration of water with a nanofilter" (N=132). The second phase referred to the development and implementation of a Teaching Learning Sequence (TLS1) for NST content in 6th grade students (N=60), in order to study the impact of TLS1 on the development of students’ nanoliteracy. The third phase indicated the improvement of the TLS2 and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51234
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51234
ND
51234
Εναλλακτικός τίτλος
Nanoscale phenomena and concepts: learning and teaching issues in Primary School
Συγγραφέας
Πέικος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Στέφανος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Σπύρτου Άννα
Πνευματικός Δημήτριος
Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Σταύρου Δημήτριος
Καλογιαννάκης Μιχαήλ
Ζουπίδης Αναστάσιος
Παπανικολάου Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Νανοεπιστήμη-Νανοτεχνολογία; Διδακτικές μαθησιακές ακολουθίες; Εννοιολογική αλλαγή; Μαθητές δημοτικού σχολείου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)