Μελέτη της ικανότητας διδακτικού σχεδιασμού εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες σε μικτά μαθησιακά περιβάλλοντα

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε και αξιολογήθηκε η επίδραση ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, με την ονομασία STED - «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες», στη διεύρυνση των απόψεων και των πρακτικών των συμμετεχόντων πάνω στις τρέχουσες τάσεις διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Η κατεύθυνση του προγράμματος που μελετήθηκε περιλάμβανε δραστηριότητες τυπικής όσο και μη τυπικής εκπαίδευσης ΦΕ, ως κομμάτι της προετοιμασίας και της υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους τεχνοεπιστημών. Στην έρευνα συμμετείχαν τέσσερις εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση της επίδρασης του προγράμματος εστιάστηκε κυρίως στο τμήμα των διδακτικών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός σχολείου, δηλαδή αυτό της τυπικής εκπαίδευσης, τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος όσο και ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωσή του. Επίκεντρο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, ήταν η εξοικείωση τους με την υιοθέτηση της διερευνητικής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study assesses the impact of a Professional Development program, called STED – “Science Teachers’ EDucation”, on the broadening of teachers’ views and practices regarding current trends of science teaching. The strand of the program studied here, included teaching activities for both formal and non-formal settings, as a part of the preparation and implementation of site visits in science teaching. Four teachers equally balanced from primary and secondary education were engaged. The assessment focused on the part of the project implemented in school (formal settings), both during the program and also one year after its conclusion. The training, besides its main target which was familiarizing teachers with the inquiry approach, also included the following topics: (i) content management, (ii) students’ alternative ideas, (iii) verbal interaction, (iv) use of ICT materials and models, (v) procedural, (vi) and epistemological knowledge, and (vii) integration of non-formal educat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49936
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49936
ND
49936
Εναλλακτικός τίτλος
Study of teacher’s instructional design competences related to science teaching in formal and non-formal learning environments
Συγγραφέας
Τσαλίκη, Χριστίνα του Δημήτριος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Καριώτογλου Πέτρος
Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Μαλανδράκης Γεώργιος
Σπύρτου Άννα
Σταύρου Δημήτριος
Μολοχίδης Αναστάσιος
Ζουπίδης Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Λέξεις-κλειδιά
Διδακτική φυσικών επιστημών; Εκπαίδευση εκπαιδευτικών; Επαγγελματική ανάπτυξη; Διερεύνηση; Διδακτικές μαθησιακές ακολουθίες; Τυπική και Μη τυπική εκπαίδευση; Διαχείριση περιεχόμενου; Εναλλακτικές ιδέες μαθητών; Διαδικαστική Γνώση; Χρήση ΤΠΕ υλικών και μοντέλων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)